Ten, co kształci serca i umysły młode,

ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,

tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,

tylko z postępków, których przykłady wskazuje...

 

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podziękowania tym, którzy codziennie sprawują pieczę nad młodymi ludźmi, zaszczepiają w nich potrzebę poznawania świata, służąc przy tym swoją wiedzą i doświadczeniem.

Gorąco dziękujemy Państwu za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i wiele cennych inicjatyw w pracy na rzecz oświaty.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z każdego dnia, licznego grona wdzięcznych i pamiętających serc.

Dyrektor oraz Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego

w Józefowie