Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest wielkim szkolnym wydarzeniem w Szkole Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie już od kilku lat.

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

W tym roku święto przypadło 2 października 2020 r.

Z tej okazji w szkole uczniowie klas 3-8 rozwiązywali zadania z tabliczki mnożenia.

Wiele emocji wywołały „egzaminy” z tabliczki mnożenia. Każdy uczeń, który odpowiedział bezbłędnie otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Posiadana legitymacja jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

W ramach tegorocznych obchodów ŚDTM uczniowie klas 5-8 wzięli udział w internetowym Konkursie Matematyczno-logicznym „ARCYMISTRZ MNOŻENIA”, I etap tego konkursu przeprowadzono w dniach 5-7 października 2020 r.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Pokazały, że matematyka nie jest taka straszna i towarzyszy nam w codziennym życiu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Akcję koordynował SU oraz nauczycielki matematyki: pani Marzena Gąsiorek oraz pani Aleksandra Kusztykiewicz.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia