pdf

     W dniu 1 września 2021 r. (środa) odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2021/2022, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, nie będzie uroczystej akademii dla wszystkich klas.

     a) Klasa Ia:

   Spotkanie z dyrektorem i wychowawcą panią Moniką Pasierbiewicz wraz z uroczystym ślubowaniem odbędzie się na sali gimnastycznej o godz. 8.00. Każdemu pierwszoklasiście może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun. W czasie spotkania obowiązuje reżim sanitarny: zachowanie dystansu społecznego (minimum 1,5 m odległości między osobami), uczeń – dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły lub umycie rąk wodą z mydłem, rodzic - dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, obowiązkowa osłona ust i nosa.

     b) Klasy II – VIII:

     Spotkania z wychowawcami klas odbędą się w wyznaczonych salach o godz. 8.00. W czasie spotkań obowiązuje reżim sanitarny: zachowanie dystansu społecznego (minimum 1,5 m odległości między osobami w przestrzeni wspólnej), uczeń – dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły lub umycie rąk wodą z mydłem. Rodzice uczniów nie wchodzą do szkoły. Oczekują na dzieci na terenie przyszkolnym.

Sala

Klasa

Sala nr 1

(I piętro)

IIa

Sala nr 3

(I piętro)

IIIa

Sala nr 4

(I piętro)

IVa

Sala nr 11

(II piętro)

Va

Sala nr 10

(II piętro)

VIa

Sala nr 9

(II piętro)

VIIa

Sala nr 16

(II piętro)

VIIb

Sala nr 15

(II piętro)

VIIIa

Sala nr 17

(II piętro)

VIIIb

 

     Dojazd autobusem szkolnym rano jak w latach ubiegłych. Odwóz po spotkaniach o godz. 9.15.

 

Zakończenie roku, to dla każdego ucznia chwila radosna, niosąca za sobą trud miesięcy nauki, rozpoczynająca okres zabawy, rozrywki i beztroski .

W tym roku po raz drugi inaczej żegnaliśmy rok szkolny. Klasy 1-7 w swoich klasach z wychowawcami, natomiast uroczyste pożegnanie klas ósmych odbyło się w sali gimnastycznej. 

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za wysokie osiągnięcia w  nauce i zachowaniu udział w konkursach oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska. Po przekazaniu sztandaru i  uroczystym ślubowaniu naszych absolwentów przyszedł czas na wręczenie nagród i świadectw z biało-czerwonym paskiem najlepszym uczniom, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w nauce i zachowaniu, otrzymali je Hubert Chodara, Łukasz Olędzki, Dawid Dzikoń, Martyna Margol i Olga Kusztykiewicz. Pani dyrektor wręczyła, także listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce Elżbiecie i Robertowi Olędzkim, Monice i Robertowi Chodarom, Henryce i Mirosławowi Dzikoniom, Marcie i Mirosławowi Margolom oraz Agnieszce i Wiesławowi Kusztykiewiczom. Tytuł Ucznia Roku  i pamiątkową statuetkę z rąk Pani dyrektor otrzymali: Hubert Chodara i Łukasz Olędzki, medal wzorowego ucznia otrzymali: Łukasz Olędzki i Olga Kusztykiewicz. Nagrody specjalne w formie jednorazowego stypendium pieniężnego od Stowarzyszenia Wychowanków Liceum za reprezentowanie szkoły w konkursach oraz wysokie wyniki w nauce otrzymali: Łukasz Olędzki i Hubert Chodara. Nagrody za sukcesy w konkursach szachowych otrzymały również Kina Radymiak i Emilia Zawiślak a za szczególne zaangażowanie w działania realizowane przez społeczność szkolną Julia Ryszewska.  Podziękowania za pracę i zaangażowanie w życie szkoły otrzymali rodzice uczniów klas ósmych: Barbara Buczkowska, Zofia, Nowicka, Andrzej Wojtyło, Marta Rogowska, Mariusz Radymiak i Lucyna Marzec. Następnie ósmoklasiści podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom a siódmoklasiści życząc swoim starszym kolegom powodzenia w nowych szkołach wręczyli upominki.

Po tych podziękowaniach przyszedł czas na inne pożegnania. Pani dyrektor kwiatami i serdecznymi słowami podziękowała za pracę odchodzącym z naszej szkoły nauczycielom i paniom z obsługi: Marzenie Gąsiorek, Marii Mielniczek, Marcie Ostasz i Halinie Kasprzyk. Rada Rodziców, nauczyciele i pracownicy szkoły podziękowali, również  Pani Dyrektor Edycie Nieśpiał, która zakończyła swoją karierę zawodową jako dyrektor szkoły, którą z sukcesami kierowała przez 11 lat.

Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała wszystkim za wysiłek włożony w proces dydaktyczny w trudnym zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli roku szkolnym 2020/2021 oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Pod takim hasłem w środę 16 czerwca do rywalizacji w grze terenowej zorganizowanej przez MBP w Józefowie przystąpiły nasze dwie  pięcioosobowe drużyny z klas siódmych. Każdy zespół w sześciu punktach, wyznaczonych przez organizatorów, miał do wykonania 13 zadań.

II i III miejsce zajęły "Siódemeczki z Małej Rzeczki"  z dorobkiem 120 punktów i  "Mocna Piątka". Podsumowując rywalizację, młodzież przyznała, że najciekawszymi zadaniami były: ułożenie zdjęć, obrazujących chronologicznie rozwój Józefowa, przyporządkowanie dat do wydarzeń historycznych, napisanie listu do założyciela miasta oraz narysowanie i pokolorowanie herbu na podstawie opisu. Wśród najtrudniejszych uczniowie wymieniali m.in.: dopasowanie zdjęć z galerii twórców literatury związanych z Józefowem do nazwiska i okładki książki oraz podanie imienia i nazwiska pisarza, który w drugiej połowie 19. wieku odwiedzał swojego wuja, będącego proboszczem w Józefowie. Na pytanie o zadania, które spodobały się najbardziej, uczestnicy gry odpowiadali, że chętnie pisali hasła zachęcające do czytania książek, a także pytali w sondzie ulicznej o tytuł książki Konrada Bartoszewskiego, w której znalazły się refleksyjne opowiadania, nowele i pamiętnikarskie notatki porucznika Konrada opisujące lata II wojny światowej.

Gra terenowa była  elementem większego projektu pod nazwą "Od małej do wielkiej ojczyzny - szlakiem niedźwiedzia Wojtka", współfinansowanego ze środków ministerstwa kultury.

 Z książką w podróż historyczną  Z książką w podróż historyczną  Z książką w podróż historyczną     

piontkowska"Wszystkie moje mamy" to książka Renaty Piątkowskiej, z którą  w czwartek 17 czerwca  spotkała się ponad 30-osobowa grupa uczniów klas siódmych. Autorka opowiada w niej m.in. o sile i poświęceniu matki dla dziecka oraz determinacji Jolanty, czyli Ireny Sendlerowej, aby uratować jak największą liczbę dzieci, dla których życie w getcie było najtrudniejsze.

Renata Piątkowska jest autorką około 50 książek, w tym kilku wpisanych na Złotą Listę Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Podczas rozmów z czytelnikami w Józefowie absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przyznała, że literaturą interesowała się od dziecka, a jej ulubionymi tytułami były "Muminki" Tove Jansson i powieści Astrid Lindgren. Za swoją działalność literacką bohaterka czwartkowego spotkania była wielokrotnie nagradzana. Jest laureatką m.in. Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego i Nagrody Literackiej im. Astrid Lindgren oraz nagrody w konkursie "Przecinek i Kropka". Renata Piątkowska jest również Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Autorskim opowieściom o książce "Wszystkie moje mamy" i lekturze jej fragmentów towarzyszyło wzruszenie i podziw młodej publiczności, która z zaciekawieniem słuchała obydwu pań. Dla wielu osób było to niezwykle przejmujące spotkanie. Renata Piątkowska zakończyła je mottem życiowym Ireny Sendlerowej, która mawiała, że "Każdemu, kto tonie należy podać rękę". Po spotkaniu pisarka rozdawała autografy w książkach jej autorstwa.

 

Bez nazwy

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca b.r. w godzinach:

8:00 klasy I-VII w salach lekcyjnych 

9:30 klasy VIII w sali gimnastycznej

Serdecznie zapraszam.

 

Z poważaniem Edyta Nieśpiał

dyrektor szkoły

Szanowni rodzice, pracownicy, uczniowie i przyjaciele Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

Udało się zebrać 100% kwoty dla Mai Ziemichód!

Każdy z nas dołożył swoją cegiełkę do tej zbiórki, za co bardzo serdecznie dziękujemy!! Dzięki rzeczom ofiarowanym przez rodziców naszych uczniów i pozyskanych od wspaniałych ludzi z Józefowa oraz okolic, ze zbiórki pieniążków na terenie szkoły i prowadzenia kiermaszu słodkości udało się zebrać kwotę 11552 złotych!!! Nie licząc smsów, które Państwo wysłaliście czy rzeczy, które zostały wylicytowane u innych osób spoza naszej szkoły. Główne podziękowania należą się paniom, które poświęciły sporą część  swojego czasu wolnego, aby wystawiać przedmioty na licytacje, potem je pakować i wysyłać, pozyskiwać nowe i atrakcyjne przedmioty, a także prowadzić kiermasz słodkości na przerwach śródlekcyjnych; dziękujemy paniom Bernardzie Hejzner, Justynie Rezler, Jolancie Lal-Szkałuba i Alicji Biszczanik.

Za okazane serce, dziękujemy!!!

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. "Spisowa wyszukiwanka językowa"

Konkurs dla uczniów klas 1-3

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cele konkursu:

  • rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
  • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i stanowi najobszerniejszą informację statystyczną o ludności i jej warunkach życia;
  • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród dzieci.

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim dotyczące relacji rodzinnych, miejsca zamieszkania, udogodnień i pomieszczeń w domu, nazw zawodów i innych aspektów objętych Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce.

Laureatami każdej edycji konkursu zostanie pierwszych dziesięciu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Zadanie konkursowe do pobrania tutaj:

Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. "Spisowa krzyżówka językowa"

Konkurs dla uczniów klas 4-8

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cel konkursu:

  • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i stanowi najobszerniejszą informację statystyczną o ludności i jej warunkach życia;
  • rozwój umiejętności uczniów, takich jak logiczne myślenie, liczenie i wyobraźnia przestrzenna;
  • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród dzieci.

Uczniu! Rozwiąż krzyżówkę i poznaj nowe słówka w języku angielskim dotyczące relacji rodzinnych, miejsca zamieszkania, udogodnień i pomieszczeń w domu, nazw zawodów i innych aspektów objętych Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce.

Laureatami każdej edycji konkursu zostanie pierwszych dziesięciu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Zadanie konkursowe do pobrania tutaj:

IMG 20210608 110354W Szkole Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie dobiegła końca realizacja projektu edukacyjnego „Przystań w sieci”. Projekt ten powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony gównie z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach i pedagogach poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Działania objęty był honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

W ramach projektu uczniowie dwóch klas realizowali kursy online dotyczące m. in. cyberbezpieczeństwa, ochrony wizerunku w sieci i fakenewsów, zorganizowano także Dzień Świadomego Korzystania z Internetu podnosząc świadomość społeczności szkolnej związaną z bezpiecznym korzystaniem z sieci.

Projekt edukacyjny realizowali: pani Jolanta Lal – Szkałuba i pan Tomasz Lipian.