ScottieGo

Uczniowie układali za pomocą kartonowych bloków na biurku program sterujący ruchami Scottiego. Następnie za pomocą aplikacji zainstalowanej na tabletach skanowali napisany przez siebie program, wykonując jego zdjęcie lub rejestrując wideo. Aplikacja po zeskanowaniu programu wykonywała go, a uczniowie mogli się przekonać, czy problem został prawidłowo rozwiązany.

Ozoboty

Roboty edukacyjne Ozoboty wykorzystują atrakcyjne dla dzieci podejście do programowanie poprzez rysowanie, ucząc kodowania i myślenia algorytmicznego.

Przygodę z Ozobotami uczniowie rozpoczęli od programowania zadań, które wykonuje robot, za pomoc kolorowych kodów.

Następnie przeszli do programowania przy pomocy monitorów komputerów wykorzystując internetowy edytor wizualny OzoBlockly bazującym na języku programowania blockly, który podobnie jak Scratch jest językiem wizualnym (blokowym).

RoboMaker

Uczniowie samodzielnie montowali roboty (niektóre złożone z 350 elementów), wyposażone w czujniki podczerwieni umożliwiające robotom wykrywanie obiektów wokół nich oraz czujnik dotykowy pozwalający reagować na zderzenia lub umożliwiający chwytanie przedmiotów oraz możliwość reagowania dźwiękiem na zaprogramowaną sytuację.

Roboty były programowane za pomocą aplikacji wykorzystującej wizualny język programowania oraz Bluetooth.

Galeria przedstawia zdjęcia z zajęć z robotyki.

 Robotyka i programowanie  Robotyka i programowanie  Robotyka i programowanie
 Robotyka i programowanie  Robotyka i programowanie  Robotyka i programowanie
 Robotyka i programowanie  Robotyka i programowanie  Robotyka i programowanie
 Robotyka i programowanie  Robotyka i programowanie  Robotyka i programowanie
 Robotyka i programowanie