Serdecznie zapraszam uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

     W załączeniu dokumenty związane z przebiegiem i organizacją konkursów.

Dyrektor szkoły

Edyta Nieśpiał

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty

Regulamin

Terminy eliminacji

Wymagania konkursowe

Harmonogram

     We wrześniu nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Sprzątanie świata – Polska” zainicjowanej, ponad 25 lat temu, przez założycielkę Fundacji Nasza Ziemia. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

     Uczniowie wraz z nauczycielami otrzymali z Urzędu Miejskiego worki na śmieci oraz ochronne rękawiczki i wyruszyli na „wielkie sprzątanie”. Młodsze dzieci sprzątały teren wokół szkoły a młodzież wcześniej wyznaczone tereny w mieście.

     Akcja „Sprzątanie świata – Polska” łączy wszystkich ludzi, którym zależy na ochronie środowiska. Ma ona na celu zwiększanie świadomości ekologicznej szczególnie wśród dzieci  i młodzieży poprzez propagowanie ograniczania powstawania odpadów,  selektywną  zbiórkę i recykling a także pomaga wyszukiwać i w miarę możliwości usuwać dzikie wysypiska. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzucanie pojedynczych śmieci przyczynia się do zanieczyszczenia naszej planety.

Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy! Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy! Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy! Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy! Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!   

     W ramach współpracy Szkoły Podstawowej w Józefowie z miejscowym Komisariatem Policji i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w dniu 26.09.2019 r. odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I-III.

     Zaproszeni goście – młodszy aspirant Artur Chyl i sierżant sztabowy Marek Lis rozmawiali z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego, a także o pozycjach obronnych w przypadku kontaktu ze zwierzętami (psem). Panowie policjanci utrwalili  z uczniami znajomość podstawowych znaków drogowych oraz numerów alarmowych, uczulili najmłodszych, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ta część spotkania, w której funkcjonariusze prezentowali akcesoria używane w ich pracy. Dzieci mogły przymierzyć kamizelkę kuloodporną i obejrzeć inne ciekawe przedmioty będące na wyposażeniu policji. Spotkanie było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.

     Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe i aby upamiętnić ten dzień, zrobiły sobie grupowe zdjęcie z Panami Policjantami.

Spotkanie z policjantami Spotkanie z policjantami Spotkanie z policjantami Spotkanie z policjantami Spotkanie z policjantami   

     We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji społecznej „#sprzątaMY”, której inicjatorem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

     Koordynatorem akcji była pani Iwona Wiechowska z Nadleśnictwa Józefów, która rozpoczęła akcję krótkim spotkaniem w naszej placówce, a następnie uczniowie pod opieką nauczycieli sprzątali okoliczne lasy m. in. Choiniastą  Górę,  okolice baszty czy Fryszarkę.

     Leśnicy przypominają, że pozostawianie śmieci na terenach zielonych to nie tylko problem estetyczny. Rozkładające się odpady często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę, także pitną.

     Śmieci stanowią również zagrożenie dla zwierząt. Śmiertelnym niebezpieczeństwem może być dla nich plastikowa butelka czy pusta puszka po konserwie, rozkładające się nawet kilkaset lat.

     Dziękujemy młodzieży i nauczycielom za zaangażowanie.

#sprzątaMY w józefowskich lasach #sprzątaMY w józefowskich lasach #sprzątaMY w józefowskich lasach #sprzątaMY w józefowskich lasach #sprzątaMY w józefowskich lasach   

              20 września 2019 r. dzieci, młodzież, zaproszeni goście i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie wyruszyli po raz kolejny na szlaki przemierzane niegdyś przez profesora Józefa Jóźwiaka. Przed wędrówką – tradycyjnie już - uczestnicy rajdu zgromadzili się na Mszy Świętej w Kościele Parafialnym, a następnie udali się do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Józefowie, gdzie odbyła się część oficjalna.

              Dyrektor szkoły, pani Edyta Nieśpiał serdecznie witając przybyłych gości, dokonała otwarcia rajdu. Zgromadzeni obejrzeli przygotowaną przez młodzież akademię okolicznościową, na którą złożyły się wspomnienia o Profesorze oraz wiersze i piosenki rajdowe. Potem organizatorzy rozdali znaczki okolicznościowe, a także można było obejrzeć wystawę z pamiątkami po Profesorze.

              Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni autokarami na parking przy rezerwacie Czartowe Pole w Hamerni.  Tam pod kierunkiem przewodników przeszli malowniczą ścieżką przyrodniczą – dydaktyczną wzdłuż doliny Sopotu. Po powrocie czekała gorąca herbata i pożywna grochówka. Po ciepłym posiłku odbył się konkurs wiedzy historycznej o powstaniu styczniowym i Mieczysławie Romanowskim, w którym I miejsce zajął Łukasz Olędzki z klasy VII. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.

              Organizatorzy rajdu – Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie oraz Szkoła Podstawowa im M. Romanowskiego w Józefowie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły tę imprezę i zaangażowały się w jej przygotowanie: Zbigniew Dzida - piekarnia, bar Pod Wiatą, przewodnicy, Centrum Turystyki Roztocze - Spółdzielnia Socjalna w Józefowie, Nadleśnictwo Józefów, RPN w Zwierzyńcu, Koło PTTK w Józefowie, Tadeusz Grabowski, Posterunek Policji w Józefowie, Ks. Dziekan Zenon Mrugała, Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Józefowie.

XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka
XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka
XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka