30 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim odbył się międzygminny konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki 2019” dla klas I – III. Naszą szkołę reprezentowali laureaci konkursów klasowych:

Maria Olędzka - kl. I „a” - nauczyciel Monika Pasierbiewicz

Igor Liskl. I „a” – nauczyciel Monia Pasierbiewicz

Inka Kulakl. II „a” – nauczyciel Małgorzata Hołys – Szado

Maja Sikorakl. II „a” – nauczyciel Małgorzata Hołys – Szado

Sara Kraczekkl. III „a” – nauczyciel Ewa Buczkowska

Wszyscy uczniowie dwoili się i troili, aby prawidłowo rozwiązać przygotowane dla nich zadania. Najlepszymi matematykami zostali Igor Lis oraz Sara Kraczek, którzy w swoich kategoriach otrzymali tytuł „Wicemistrza Matematyki 2019”. Zwycięzcom i przygotowującym ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

IMG 8445

Gala podsumowująca kolejną edycję – już V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” odbyła się 30 maja. Na uroczystość przybyli laureaci nawet z Lublina czy Świdnika. Tradycją jest, że nagrodzeni prezentowali swoje teksty osobiście, natomiast ci, którzy nie mogli przybyć, nagrali swoje interpretacje głosowe utworów i wysłali filmy, dzięki czemu można było zobaczyć i usłyszeć wszystkich laureatów. Tym drugim nagrody zostaną przekazane pocztą. Natomiast obecni na sali otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk zastępcy burmistrza Józefowa Ryszarda Ostasza i pani dyrektor szkoły Edyty Nieśpiał. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali także pokonkursową publikację, która powstała dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Józefów, a opracowały ją panie Edyta Nieśpiał i Zofia Gaj-Radymiak. Można było też obejrzeć wystawę prezentującą zdjęcia i utwory nagrodzone w konkursie. Galę wzbogacił mini recital uczniów szkoły Natalii Szkałuby i Kacpra Szarowolca, którzy zaśpiewali piosenki związane z przyrodą i wędrówką. Duże wrażenie na przybyłych gościach zrobiła imponująca dekoracja sali gimnastycznej, która w tym roku imitowała wielki staw z pływającymi po nim kwiatami i boćkami brodzącymi przy brzegu.

63 prace nadesłane z różnych miejscowości w Polsce  oceniało jury w składzie: Krystyna Basińska, Gabriela Grabowska i Aleksander Papiernik, przyznając 7 nagród i 6 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.

Czwartkową uroczystość, podsumowującą tegoroczny konkurs, przygotowały Edyta Nieśpiał, Beata Droździel, Jolanta Lal-Szkałuba, Elżbieta Kolaszyńska, Marta Ostasz, Zofia Gaj-Radymiak, Tomasz Kukiełka i Ewelina Skałecka.

Społeczność naszej szkoły bardzo serdecznie dziękuje za honorowy patronat nad konkursem:

Pani Teresie Misiuk Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty

Panu Romanowi Dziurze Burmistrzowi Józefowa

Panu Stanisławowi Nawrockiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Józefów

Panu Andrzejowi Tittenbrun Dyrektorowi Roztoczańskiego Parku Narodowego

oraz wszystkim sponsorom i partnerom konkursu:

Panu Jerzemu Hajdukowi Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Józefowie

Nadleśnictwu Józefów

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Józefowie

Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu

Polskiemu Radiu Lublin

Tygodnikowi Nowa Gazeta Biłgorajska

 Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”
 Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem” Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”   

     21 maja 2019 roku uczniowie klasy VIb wraz z wychowawcą p. Tomaszem Lipianem uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Oprócz utrwalania zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet i przypomnienia zasad netykiety poruszony został, często pomijany temat praw autorskich a także fałszywych informacji umieszczanych w sieci tzw. „fake newsów” i ich wpływu na nasze codzienne życie.

 Fake news Fake news Fake news Fake news Fake news   

Festyn rodzinyy 1

24 maja 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy Święto Rodziny. Na ten dzień dzieci zaprosiły najbliższe i najważniejsze osoby w swoim życiu – Rodziców i Dziadków, a także dyrekcję szkoły panią Edytę Nieśpiał i panią Aleksandrę Kusztykiewicz oraz nauczycieli. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie ,, Zagubiony czas”. Ta oryginalna inscenizacja, piosenki, tańce, stroje oraz dekoracja wywołały wśród gości zaciekawienie, uśmiech i wzruszenie. A nade wszystko skłoniły do refleksji i odpowiedzi na pytania: ,,Czy masz dla mnie czas mamo?, Czy masz dla mnie czas tato?”. Na zakończenie dyrektor szkoły pani Edyta Nieśpiał życzyła, aby w każdej Rodzinie nie brakowało miłości oraz czasu poświęconego dzieciom.

Uroczystość przygotowały nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Ewa Buczkowska, Małgorzata Hołys- Szado, Monika Pasierbiewicz, Bożena Żebrowska oraz  Beata Droździel.

Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny
Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny
Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny
Dzień Rodziny Dzień Rodziny Dzień Rodziny