30 października 2018r. w hali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie odbyły się zawody sportowe w indywidualnym tenisie stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. M. Romanowskiego w Józefowie. Tegoroczne mistrzostwa odbyły się pod hasłem upamiętniającym rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na sportowo rywalizowali ze sobą uczniowie klas siódmych  i ósmych szkoły podstawowej oraz klasy  trzeciej gimnazjum  w liczbie 31 zawodników.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Dziewczęta miejsce:

 1. Julia Fryc
 2. Aleksandra Pogudz
 3. Kinga Bździuch

Chłopcy  miejsce:

 1. Krzysztof Rychter
 2. Ireneusz Szpinda
 3. Karol Chyrzyński
 4. Jakub Kasprzyk
 5. Mateusz Nowak

Na zakończenie zawodów  dyrektor szkoły pani Edyta Nieśpiał wręczyła zwycięzcom puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy dziękują Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Józefowie za współpracę.

Zawody koordynował i sprawozdanie opracował : Krzysztof Bazan

Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Tenis stołowy na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości

W dniu 26 października 2018 w hali Ośrodka Rekreacji i Sportu w Biłgoraju uczniowie z klas VIII i III oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w przedsięwzięciu pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość” organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.

Celem imprezy była przede wszystkich promocja szkolnictwa zawodowego, zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w szkołach branżowych i technikach, świadome planowanie przebiegu dalszej kariery edukacyjnej jak również zmiana panujących w społeczeństwie stereotypów o „wyższości szkolnictwa ogólnego nad zawodowym”.

Biłgorajskie szkoły zaprezentowały pokazy umiejętności zawodów w około 30 kierunkach kształcenia m.in.: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik przemysłu mody, technik spedytor, technik usług fryzjerskich, technik budownictwa, cukiernik, krawiec, magazynier-logistyk, piekarz i sprzedawca.

Wyjazd na targi edukacyjne do Biłgoraja został zorganizowany przez doradcę zawodowego panią Ewelinę Skałecką przy współpracy z wychowawcami panią Małgorzatą Rabiegą, panią Renatą Kusztykiewicz, panią Adrianną Kozak oraz panem Krzysztofem Nowickim.

"Zawodowy strzał w 10" "Zawodowy strzał w 10" "Zawodowy strzał w 10" "Zawodowy strzał w 10" "Zawodowy strzał w 10" "Zawodowy strzał w 10" "Zawodowy strzał w 10"    

IMG 075119 października 2018 r. w  naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.

Dokładnie o godzinie 9:00, po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami oraz pozostali pracownicy s drogami ewakuacyjnymi przedostali się  do punktu zbiórki, jakim jest boisko szkolne.

Meldunki o ilości ewakuowanych uczniów, Dyrektorowi Szkoły pani Edycie Nieśpiał, złożyli nauczyciele. Cała akcja przebiegała w spokoju i z dużym zdyscyplinowaniem. Wszyscy jej uczestnicy byli świadomi konieczności przeprowadzania takich prób, by w razie rzeczywistego zagrożenia móc wykorzystać zdobyte doświadczenia.

Ewakuacja zakończyła się sukcesem, gdyż wszyscy znali swoje obowiązki i w przeciągu 2 minut  zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły.

40 lat temu 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został Papieżem. Z tej okazji w Polsce obchodzimy Dzień Papieski budując w ten sposób żywy pomnik Papieża Polaka. Hasłem tegorocznej edycji były słowa „Promieniowanie Ojcostwa”. W ramach obchodów Dnia Papieskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefowie z kl. III a, IV a b, V a b wspólnie z uczniami kl. IV Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Stanisławowie odwiedzili Muzeum Diecezjalne w Zamościu. Zwiedzanie muzeum poprzedziło spotkanie z Księdzem Biskupem dr hab. Mariuszem Leszczyńskim, dyrektorem muzeum. Ksiądz Biskup oprowadził uczestników po salach i przybliżył historię znajdujących się tam eksponatów. Niewątpliwą atrakcją okazała się sala, gdzie są zgromadzone pamiątki związane ze Świętym Janem Pawłem II, a zwłaszcza z Jego wizytą 1999 r. w Zamościu. Uczniowie zobaczyli między innymi fotel papieski – Papież siedział na nim podczas nabożeństw. Na zakończenie spotkania  wszyscy otrzymali od Księdza Biskupa pamiątkowe obrazki. Następnym punktem wycieczki była wizyta w Katolickim Radio Zamość oraz zwiedzanie Zamojskiej Starówki i znajdującej się nieopodal Katedry Zamojskiej, gdzie udaliśmy się na wspólną modlitwę. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki otrzymali od ks. Marcina pamiątkowe różańce. Opiekę nad uczniami sprawowali:  p. Joanna Sitarz, ks. Marcin Serafin, p. Tomasz Lipian i p. Bernarda Hejzner.

 XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa” XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa” XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa” XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa” XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa” XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa” XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa” XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa”   

17 października uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną spotkaniu z dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Dorotą Skakuj, która wygłosiła prelekcję pt. "Powiat biłgorajski w przeddzień odzyskania niepodległości".

Dyrektor Skakuj przybliżyła młodzieży historię powiatu biłgorajskiego, a w szczególności Józefowa, z pierwszej połowy XX wieku. Uczniowie zdobyli ciekawe informacje dotyczące sytuacji mieszkańców tego regionu w czasie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spotkanie było organizowane przez MBP w Józefowie w ramach projektu "W drodze ku wolności", finansowanego przez firmę "Model Opakowania" z Biłgoraja

Uczniowie podczas wizyty w bibliotece obejrzeli także  ekspozycję "100 lat niepodległości".

 Była to dla młodzieży bardzo ciekawa lekcja historii naszej małej ojczyzny wpisująca się w trwające od początku roku obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Historia regionu w bibliotece Historia regionu w bibliotece Historia regionu w bibliotece