Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej  im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, jak co roku bardzo licznie wzięli udział w Konkursie na kartkę świąteczną zorganizowanym przez MOK w Józefowie. Dzieci z klas I-III wykonały wiele ciekawych i pomysłowych prac pod kierunkiem swoich nauczycielek: pani  Moniki Pasierbiewicz, pani Małgorzaty Hołys-Szado, pani Ewy Buczkowskiej, pani Bożeny Żebrowskiej i pani Beaty Droździel.

Komisja konkursowa za najbardziej oryginalne prace przyznała nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Sara Kraczek kl.III

II miejsce - Marta Malinowska kl.III

wyróżnienie - Nikodem Zaśko kl.I

wyróżnienie - dzieci ze świetlicy

Serdecznie gratulujemy talentu i  pomysłów, mamy nadzieję, że dzieci będą dalej się rozwijały i tworzyły ciekawe kompozycje.

ceoProgram „Klimat to temat”-  realizowany był w klasach IV- VI Szkoły Podstawowej w Józefowie podczas lekcji plastyki i przyrody, a także religii. Poruszane w czasie tych lekcji kwestie dotyczyły KLIMATU, poprawy jego stanu, prowadzone były rozmowy, pogadanki na temat zagrożeń klimatycznych, ich przyczyn i skutków. Uczniowie wykonali prace plastyczne na temat tego, jak wyobrażają sobie świat za 20 lat, oraz omawiali  te prace w gronie klasowym, podawali swoje pomysły, wymieniali, co byłoby dobre dla Ziemi, i dlaczego mają takie poglądy.  Zadaniem ich było także znalezienie jak najwięcej skutków zauważonych dotychczas, które świadczą o zmianach klimatycznych - spisali się doskonale. Prowadzona była także zbiórka nakrętek, które zostały oddane na cel dobroczynny. W tygodniu Edukacji Globalnej i Szczytu globalnego w Katowicach uczniowie wykonali prace plastyczne ze swoimi pomysłami, jak oni dbają o naszą planetę, a także wyszli w teren i sprzątali Świat kolejny w tym roku już raz. Każda klasa biorąca udział w programie otrzymała dyplom uczestnictwa oraz podziękowanie od głównego koordynatora programu  pani Marty Jackowskiej – Uwadizu. Koordynatorzy programu w naszej szkole  to nauczyciel przyrody i plastyki pani Ewa Lipian oraz nauczyciel religii Bernarda Hejzner.

 Klimat to temat  Klimat to temat  Klimat to temat  Klimat to temat  Klimat to temat
 Klimat to temat  Klimat to temat  Klimat to temat  Klimat to temat  Klimat to temat

etwinning,,Christmas cards exchange 2018”. Wymiana kartek bożonarodzeniowych to kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny programu eTwinning zrealizowany przez uczniów klasy III pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Buczkowskiej. Celem projektu było wykonanie bożonarodzeniowych kartek, napisanie w nich życzeń w języku angielskim i ojczystym oraz ich wymiana ze szkołami partnerskimi z Czech, Litwy, Polski, Turcji, Grecji i Macedonii. Uczniowie na początku grudnia wykonali piękne kartki wykorzystując do tego różnorodne materiały oraz napisali w nich świąteczne życzenia. Gotowe kartki zostały wysłane drogą pocztową do uczniów biorących udział w projekcie. Wielką radością dla trzecioklasistów było oczekiwanie na kartki od uczestników projektu i ich otrzymywanie. Czytając życzenia od rówieśników ze szkół partnerskich, uczniowie doskonalili język angielski, poznawali kulturę i zwyczaje innych krajów.

Niektóre działania uczniów wynikające z realizacji projektu przedstawia poniższy film, zapraszamy do obejrzenia.

https://animoto.com/play/cx2RVBbE63cwMAeJzd26Lg

Otrzymane kartki ze szkół partnerskich wyeksponowane  zostały na szkolnym korytarzu.

Projekt edukacyjny eTwinning Projekt edukacyjny eTwinning Projekt edukacyjny eTwinning Projekt edukacyjny eTwinning Projekt edukacyjny eTwinning

     Przybliżenie skutków zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu to główny cel programu opracowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Klimat to temat”.  Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie przystąpiła do tego programu i w ramach jego realizacji w klasach VII - VIII oraz gimnazjalnych zostały przeprowadzone następujące działania:

1) lekcje wprowadzające w klasach ósmych, dzięki którym uczniowie pogłębili wiadomości na temat przyczyn i skutków zmian klimatu oraz działań podejmowanych na rzecz ich ograniczania. Mogli także wykazać się pomysłowością i rozbudzić wyobraźnię tworząc własną wizję świata i swojego życia za 20 lat;

2) konkurs plastyczny pod hasłem „Mówimy stop zmianie klimatu”, adresowany do uczniów klas VII - VIII i III gimnazjum. Najciekawszą pracę wykonała Julia Kozirak z klasy III b gimnazjum;

3) gazetka ścienna na temat Tygodnia Edukacji Globalnej i celów zrównoważonego rozwoju;

4) prezentacja multimedialna przygotowana przez uczennice klasy VIII a - Kornelię Szponar i Karolinę Wilczyńską, dotycząca edukacji globalnej oraz przyczyn i skutków zmian klimatu;

4) debata na temat „Indywidualne działania to za mało, żeby powstrzymać zmianę klimatu” przeprowadzona w klasie VIII a.

     Mamy nadzieję, że zrealizowane działania wpłyną na wzrost wśród młodzieży świadomości osobistego wpływu każdego człowieka na klimat. Koordynatorkami programu w klasach VII, VIII i III gimnazjum były p. Elżbieta Olędzka i p. Renata Kusztykiewicz.

Klimat to temat Klimat to temat Klimat to temat Klimat to temat Klimat to temat
Klimat to temat Klimat to temat    

Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum  wraz z wychowawcami i doradcą zawodowym mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach zawodowych zorganizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Na początku grudnia mogli „z bliska” zobaczyć, jak wygląda nauka konkretnego zawodu. Warsztaty miały na celu prezentację bogatego dorobku szkoły, przybliżenie placówki, ale przede wszystkim zapoznanie uczniów z możliwościami dalszego kształcenia zawodowego. Uczniowie wzięli udział w warsztatach modowych, handlowych, mechanicznych, organizacji reklamy, kelnerskich, gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich i fryzjerskich. Była to doskonała okazja, by w praktyce zobaczyć jak wygląda nauka konkretnego zawodu. Uczniowie mieli okazję nie tylko poznać specyfikę poszczególnych zawodów , ale także sprawdzić własne umiejętności w kierunkach kształcenia oferowanych przez ZSZ i O w Biłgoraju.

Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj
Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj
Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj Warsztaty zawodowe - Biłgoraj