17.06.2019r. w ramach projektu ,,Roztoczańskie anioły kochają książki” uczniowie klas I-III odwiedzili Miejska bibliotekę Publiczną. Obejrzeli tam wystawę ,,Od PRL-u do demokracji”, gdzie mogli zobaczyć różne przedmioty codziennego użytku i porównać ze współczesnymi. Następnie odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Edytą Zarębską i jej mężem panem Robertem Zarębskim. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci przeniosły się w krainę baśni i bajek. Autorka opowiadała jak spełniała swoje dziecięce marzenia , aby zostać ,,pisaczką” czyli pisarką, a uczniowie z zainteresowaniem słuchali jej wspomnień. Najbardziej podobała im się książka pt. ,,Opowieści babci Gruni”, którą ilustrowała sama aktorka. Jej plastyczny talent można było podziwiać, gdy rysowała postacie z bajek, a uczniowie po kilku kreskach odgadywali co to za postać. Atrakcją była recytacja wiersza przez pana Roberta, a zadaniem uczniów było odgadywanie niektórych rymów.  Wszystkim spodobało się wspólne śpiewanie piosenki ,,Mądra rzeka”,gdzie do słów pani Edyty muzykę skomponował pan Robert. Opiekę nad dziećmi sprawowała pani Bożena Żebrowska i pani Iwona Kusiak.

 Zaczarowany świat bajek Zaczarowany świat bajek Zaczarowany świat bajek Zaczarowany świat bajek Zaczarowany świat bajek Zaczarowany świat bajek Zaczarowany świat bajek
 Zaczarowany świat bajek Zaczarowany świat bajek      

Uczniowie koła informatycznego pracowali w II półroczu z robotami programowalnymi RoboBuilder. Po zmontowaniu robotów poznawali podstawy ich programowania. Prezentowali również ich możliwości uczniom młodszych klas w szkole.

Jak co roku klasy od IV do VII brały udział w międzynarodowym projekcie „Godzina Kodowania”. Wykonując algorytmiczne zadania udostępnione przez organizację Code.org poznawali podstawy programowania, jednej z umiejętności, która staje się kluczowa we współczesnym wysoko zinformatyzowanym świecie. Najwytrwalsi z nich, którzy ukończyli cały, wieloetapowy kurs programowania otrzymali certyfikaty potwierdzające podstawowe umiejętności w tej dziedzinie.

Kurs nauki programowania oraz koło informatyczne prowadził pan Tomasz Lipian.

 Roboty programowalne Roboty programowalne Roboty programowalne Roboty programowalne Roboty programowalne Roboty programowalne  

W nauczaniu matematyki oprócz uczenia wzorów, pojęć i algorytmów działań ważne jest stworzenie takiej sytuacji, aby uczniowie mieli również możliwość  wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce.  W tym celu w Szkole Podstawowej w Józefowie w ciągu bieżącego roku szkolnego realizowana była innowacja „Matematyka jest wszędzie” autorstwa pani Alicji Biszczanik. Program  miał za zadanie uświadomić uczniom, że matematyka jest użyteczna, bardzo pomaga w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i występuje w różnych jego dziedzinach. Można ją spotkać na etykietach różnych produktów, w banku, sklepowych promocjach, architekturze, a nawet fizyce czy chemii.

Zgodnie z założeniem innowacji uczniowie przez cały rok szkolny uczestniczyli w specjalnie zorganizowanych, cotygodniowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole oraz w terenie. Ponadto uczestniczyli w lekcji matematyki w lokalnym sklepie „Stokrotka” oraz w sklepie budowlanym „Mrówka” ćwicząc umiejętność obliczeń pamięciowych, porównywania ułamków dziesiętnych i szacowania kosztów zakupów. Czytali także etykiety na poszczególnych farbach zwracając uwagę na ich pojemność i wydajność. Porównywali ceny paneli podłogowych zwracając uwagę na powierzchnię krycia podłogi jednego opakowania produktu.

Wykonali również kilka projektów towarzyszących:

 • „Matematyka w kuchni”,
 • „Szkolny pokaz eksperymentów fizyczno-chemicznych”,
 • „Koszt remontu mojego pokoju”,
 • „Nasza szkoła w liczbach i procentach”
 • „Nasza gmina w liczbach i procentach”.

Jednym z realizowanych zadań było także uczenie dzieci przedsiębiorczości - głównego elementu rozwoju kompetencji ekonomicznych. Realizując to zadanie uczniowie zaplanowali i przeprowadzili kilka akcji sprzedaży słodkości w szkole w trakcie przerw międzylekcyjnych.  Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczyli na integracyjne wyjście na pizzę oraz wyjazd do kręgielni w Zamościu.

W ramach realizacji innowacji odbyły się także trzy konkursy:

 • konkurs plastyczno-graficzny „Parkietaż – matematyczny design”
 • konkurs plastyczny „Matematyka jest wszędzie”
 • konkurs wiedzy i umiejętność matematycznych „Matematyka w praktyce” .

Poprzez uczestnictwo w zorganizowanych konkursach uczniowie stali się pewniejsi siebie, pokonywali stres i nieśmiałość oraz ujawnili swoje talenty. Wielu z nich otrzymało  dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.

Programem innowacji objęci byli uczniowie klasy V b oraz VI a. W wyniku wszystkich przeprowadzonych działań dostrzegli przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Wzrósł ich poziom umiejętności stosowania wiedzy w  rozwiązywaniu zadań o kontekście praktycznym. Nastąpił także wzrost zainteresowań przedmiotami ścisłymi.

Uczniowie klasy VI a pod kierunkiem pani Alicji Biszczanik w ramach realizacji innowacji „Matematyka jest wszędzie”  wykonali dwa projekty edukacyjne.

Przeprowadzili wśród uczniów klas IV-VI opracowaną przez siebie ankietę. Zadawali w niej pytania dotyczące np. ulubionego i najtrudniejszego przedmiotu w szkole, ulubionego dania, sposobu spędzania wolnego czasu czy nawet koloru oczu. Przeanalizowali wyniki tych ankiet, a następnie sporządzili w programie Microsoft Exel wykresy jej wyników. Stworzyli także prezentację multimedialną w programie Microsoft Power Point pt. „Nasza szkoła w liczbach i procentach”, a wydruki sporządzonych wykresów umieścili na gazetce na korytarzu szkolnym.

Drugim zadaniem uczniów było zebranie danych statystycznych dotyczących gminy Józefów. W tym celu poszukiwali informacji na stronach internetowych oraz udali się do Punktu Informacji Turystycznej w Józefowie. Pracownik tej instytucji w ciekawy sposób przedstawił szczegółowe informacje dotyczące gminy Józefów oraz odpowiadał na wszystkie pytania uczniów. Na podstawie zebranych danych i ich analizy uczniowie sporządzili prezentację multimedialną pt. „Nasza gmina w liczbach i procentach”.

Przy wykonaniu obu zadań uczniowie kształcili umiejętności zbierania i opracowywania danych, korzystania z różnych źródeł informacji, pracy w grupie oraz prezentowania wyników swojej pracy przy użyciu technologii komputerowej. Doskonalili także umiejętność wykonywania obliczeń procentowych.

Karol Chyrzyński,  uczeń klasy 3 gimnazjalnej, odniósł duży sukces w zawodach pod nazwą Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży w Lekkoatletyce. W pchnięciu kulą 5kg zajął I miejsce. Zawody odbyły się dn. 12.06.2019r. w Biłgoraju. Poprzedziły je eliminacje powiatowe i rejonowe. Karol Chyrzyński w eliminacjach powiatowych, które odbyły się dn. 29.05.2019r. w Biłgoraju zajął I miejsce, a tym samym uzyskał awans do zawodów rejonowych. Zawody rejonowe przeprowadzono dn. 04.06.2019r. w Biłgoraju, objęły one powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki i lubelski. Tym razem uczeń józefowskiego gimnazjum ponownie zajął I miejsce i awansował do finału wojewódzkiego. Godne podkreślenia jest, iż uczeń na każdym etapie zawodów, począwszy od eliminacji powiatowych,  poprawiał wynik w bliskiej mu dyscyplinie - pchnięcie kulą.

Sukces sportowy jaki uzyskał uczeń  naszej szkoły został doceniony przez Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju. Na Gali podsumowującej Sportowy Rok Szkolny 2018/2019 , która odbyła się 14 czerwca 2019r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju,  otrzymał z rąk sędziów puchar za osiągnięcie sportowe.

Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie gratulują Karolowi Chyrzyńskiemu osiągniętego sukcesu, życząc wytrwałości  w kontynuowaniu zainteresowań sportowych, jak również nauczycielowi wychowania fizycznego panu  Krzysztofowi Bazanowi, pod którego kierunkiem Karol wywalczył swój sukces.  

 Mamy Mistrza Województwa Lubelskiego! Mamy Mistrza Województwa Lubelskiego!