Data

Zdarzenie

od 08 kwietnia

do 30 kwietnia

Złożenie oświadczenia o wyborze szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnzjalnych.

od 08 kwietnia godz. 8.00

do 15 maja godz. 14.00

Wybór preferencji przez kandydatów.

Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.

17 maja do godz. 14.00

Weryfikacja dostarczanych podań.

od 14 czerwca  

do 17 czerwca

Ewentualna zmiana preferencji kandydatów.

od 21 czerwca

do 25 czerwca do godz.14.00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

4 lipca o godz. 10.00

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

od 12 lipca od godz. 12

do 31 sierpnia do godz. 15.00

Aktualizacja danych. Ręczne wprowadzanie decyzji o przyjęciu w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

Strony do rekrutacji :

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

https://nabor.pcss.pl/zamosc

Koordynator do spraw rekrutacji – Ewelina Skałecka

Gimnazjum

Szkoła podstawowa