Podczas Wielkiego Postu klasy I – III wraz z rodzicami oraz pracownicy szkoły włączyli się w akcję „Jałmużna Wielkopostna”. Przez sześć tygodni rezygnowali z drobnych przyjemności, słodyczy i składali ofiary pieniężne do specjalnie przygotowanej na ten cel skarbonki. Dodatkowo został zorganizowany kiermasz ozdób wielkanocnych i słodkich przekąsek. Zebrane fundusze w kwocie 1935,90 złotych zostały wpłacone do Fundacji AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym  w Warszawie, która zebrane środki pieniężne przekaże mieszkańcowi naszej gminy Panu Konradowi Berdzikowi na zakup protezy bionicznej ręki.

Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy I i ich rodzicom, którzy okazali dobre i wrażliwe serca szczególnie aktywnie włączając się w tę bezinteresowną pomoc.

Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas oraz koordynatorom akcji Barnardzie Hejzner i  Jolancie Lal-Szkałuba dedykujemy słowa Świętego Jana Pawła II.

 

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”