Mając na uwadze potrzebę podtrzymywania tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Najwięcej bardzo oryginalnych, wykonanych różnymi technikami prac powstało w klasach I - III. Autorzy najpiękniejszych kartek otrzymali nagrody lub wyróżnienia, zaś ich prace stały się częścią bożonarodzeniowej dekoracji naszej szkoły.

NAJPIĘKNIEJSZE  KARTKI  ŚWIĄTECZNE NAJPIĘKNIEJSZE  KARTKI  ŚWIĄTECZNE NAJPIĘKNIEJSZE  KARTKI  ŚWIĄTECZNE NAJPIĘKNIEJSZE  KARTKI  ŚWIĄTECZNE