Uczestnicy szkolnego koła dziennikarskiego 11 i 13 września 2019 r. wzięli udział w warsztatach literackich zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie.  W środę poprowadził je autor książek dla dzieci Jarosław Siek, a dwa dni później – panie bibliotekarki z Józefowa. Uczestnicy zajęć pod hasłem "Ogród dobrych słów", poznali m. in. sposoby poszukiwania tematów, podstawy pisania i przeprowadzania wywiadów, a także dyskutowali o prawie autorskim.

    Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie wykorzystają przy opracowywaniu szkolnej gazetki, która będzie wydawana w bieżącym roku szkolnym w ramach innowacji pedagogicznej autorstwa pani Elżbiety Kolaszyńskiej.

 Warsztaty literackie  Warsztaty literackie  Warsztaty literackie  Warsztaty literackie  Warsztaty literackie