DSC0108528.05.2019 r. w Szkole Podstawowej w Bodaczowie odbył się VII Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego ,,I am good at English”, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Józefowie.

Łącznie w konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas I-III i 23 uczniów z klas IV-VIII z sześciu szkół. Uczniowie pisali test, który sprawdzał wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, czytania ze zrozumieniem oraz zainteresowania kulturą, geografią i historią Wielkiej Brytanii.

Sukcesy odnieśli uczniowie w kategorii klas I-III:

I miejsce – Gabriela Surmacz z kl. III

II miejsce – Diana Sieczkowska z kl. III

III miejsce-  Sara Kraczek z kl. III

Wyróżnienia:

Hubert Słupski z kl. III

Inka Kula z kl. II

Gratulujemy wyników! Uczniów do udziału w konkursie przygotowała Ewa Buczkowska.