„Dzień Matematyki” jest wpisany do kalendarza świąt nietypowych pod datą 12 marca. Pierwsze ogólnopolskie obchody „Dnia Matematyki” odbyły się
w 2014 roku. Powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve  oraz dzięki patronowi merytorycznemu e-math.pl.  Zgłoszonych szkół było wówczas ponad 100. Z roku na rok liczba szkół rosła, a w tym roku przekroczyła liczbę 2000!

Nasza szkoła przystąpiła już po raz drugi do obchodów „Dnia Matematyki”. Akcja z założenia może być przeprowadzana w dowolny dzień marcowy, gdyż marzec uznawany jest za miesiąc matematyki. W tym roku obchody obywały się pod hasłem „Matematyka dzika” i miały na celu pokazanie jak połączyć dziką przyrodę z matematyką.

Z okazji tego święta w poszczególnych klasach naszej szkoły na lekcjach matematyki nauczyciele przeprowadzali Turnieje Matematyczne. Składały się z pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Do każdego pytania dołączona była prawidłowa odpowiedź oraz krótki opis "Na temat"  pełniący rolę edukacyjną. Turnieje były skierowany do wszystkich uczniów - nawet tych, którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań miało sprawiać przyjemność, a nie być kolejnym testem. Nie wymagały specjalnej wiedzy matematycznej - wystarczyły otwarte umysły i chęć do zabawy matematyką!

„Dzień Matematyki” został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki, a udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazanie jasnej strony tej nauki.

Lekcje matematyki pod hasłem „Dzika matematyka” przeprowadzili nauczyciele matematyki: Alicja Biszczanik, Marzena Gąsiorek, Aleksandra Kusztykiewicz oraz Tomasz Lipian.

 Dzień matematyki  Dzień matematyki  Dzień matematyki  Dzień matematyki  Dzień matematyki  Dzień matematyki  Dzień matematyki