31.10.2018 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w pokazach edukacyjnych grupy ,,Zaelektryzowani” pod hasłem ,,Fizyka wszędzie styka”. Tematyka dotyczyła zagadnień z przyrody, fizyki i chemii. Można było zobaczyć mambę wodorową,wytwarzanie wodoru, działanie tłoka w silniku, powstawanie kondensacji. Były też zabawy z helem i ciekłym azotem. Pokaz miał formę wykładu, laboratoriów naukowych, kabaretu oraz interaktywnego quizu, który pozwalał uczestnikom na czynny udział w eksperymentach. W spotkaniu uczestniczyło około160 uczniów z klas I -VIII w dwu grupach młodszej i starszej, każdy więc mógł wszystko dokładnie zobaczyć. Były to ciekawe zajęcia i wszystkim bardzo się podobały.

Pokaz edukacyjny Zaelektryzowani Pokaz edukacyjny Zaelektryzowani Pokaz edukacyjny Zaelektryzowani Pokaz edukacyjny Zaelektryzowani Pokaz edukacyjny Zaelektryzowani