W ramach projektu edukacyjnego „Mój pierwszy zeszyt” realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, uczniowie klasy I otrzymali z rąk Pani dyrektor Edyty Nieśpiał oraz miejscowego  kombatanta Pana Franciszka Momota zeszytów z wizerunkami Ojców Niepodległości oraz długopisów z  nadrukiem nawiązującym do 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Zeszyt Niepodległości Zeszyt Niepodległości Zeszyt Niepodległości Zeszyt Niepodległości Zeszyt Niepodległości Zeszyt Niepodległości