Uczniowie klasy I naszej szkoły uczestniczą w programie Technologie z Klasą koordynowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W ramach programu uczniowie uczestnicząc w zajęciach informatyki, prowadzonych według wzorcowych scenariuszy, rozwijają umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych, umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów czy kompetencje potrzebne do pracy zespołowej. W drugim półroczu pierwszoklasiści będą programować z wykorzystaniem analogowego zestawu do programowania. Program koordynuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki Edyta Nieśpiał.