Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, to święto do którego każdego roku, przygotowuje się społeczność Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie. Tym razem, każda klasa przygotowała plakat przedstawiający naszą długą ,, Drogę do niepodległości”. Wystawa prac stanowiła tło do ogólnopolskiej akcji ,, Szkoła do hymnu” 2021, w której wzięliśmy udział.  10 listopada 2021 r. o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, po czym przypomnieliśmy sobie najważniejsze informacje o trudach pokoleń żyjących pod zaborami. Scenariusz uroczystości przygotowany został przez panią Adriannę Kozak i panią Krystynę Mielniczek, a o oprawę muzyczną zadbała pani Aneta Momot. Wysoki poziom prac naszych uczniów nie pozwolił na wyłonienie zwycięzców, jednak wyróżniono plakat kl. I a, nawiązujący do osoby naszego patrona, Mieczysława Romanowskiego.

 103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI