nar_prog_rozw_czytelnictwa.jpgW roku szk. 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dzięki programowi szkoła otrzymała 15 000 zł. na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. W maju przygotowano „PUDEŁKO KSIĄŻKOWYCH MARZEŃ ”,PUDELKO KSIĄŻKOWYCH MARZEŃ do którego uczniowie wrzucali propozycje książkowe  które chcieliby przeczytać lub polecić kolegom.

Uczniowie wypełniali również ankietę.  Powstała lista obejmująca kilkaset pozycji książkowych. Przy tworzeniu listy posiłkowano się również propozycjami książkowymi polecanymi przez Fundację ABCXXI (Cała Polska Czyta Dzieciom). W spisie uwzględniono również lektury szkolne, które planowane są do omawiania w kolejnych latach szkolnych. Ponadto po uwagę wzięto propozycje Rodziców. 

Na początku roku szkolnego 2018/2019 opracowano harmonogram działań w ramach realizacji priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W tych działaniach, realizowanych we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, Przedszkolem im. Krasnala Hałabały i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie, weźmie udział cała społeczność uczniowska, wszyscy nauczyciele i rodzice.

Na wrześniowym spotkaniu z rodzicami przedstawiono założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz przygotowano prezentację multimedialną pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”. Prezentacja.

Ponadto dla rodziców klas młodszych przygotowano list w którym podkreślono jak ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania odgrywa rodzina. Przedstawiono zalety głośnego czytania i jednocześnie zaproszono rodziców do udziału w konkursie czytelniczym „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”. Regulamin konkursu.

Już we wrześniu zaczęły napływać pierwsze nowości czytelnicze.

zal 2

 Przygotowano wystawę nowości, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdy mógł wybrać coś dla siebie.

zal 3

Łącznie  zakupiono  753 książek w tym 302 lektury. Wykaz  tytułów dostępny jest w załączniku: lista książek.

W naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Do współpracy zaproszono panią dyrektor  Edytę Nieśpiał  oraz rodziców, którzy czytali dzieciom klas I-III „Ulubione książki z dzieciństwa”. Podczas tego spotkania zaprezentowano również fragmenty książek zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

4 5

Przeprowadzono  lekcje biblioteczne, podczas których zaprezentowano nowości czytelnicze zakupione do biblioteki. Przygotowano również zajęcia czytelnicze dla dzieci ze świetlicy szkolnej. zal 6

Serdecznie zapraszamy uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej do udziału w konkursie czytelniczo - plastycznym " MÓJ PIERWSZY LAPBOOK O LEKTURZE: PUC BURSZTYN I GOŚCIE". (regulamin w załączniku)