W październiku co roku obchodzimy  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek   w życiu szkoły i upowszechnianie czytelnictwa. Hasło tegorocznych obchodów to: „Baśnie i legendy z całego świata”. Dla klas młodszych przegotowano zajęcia czytelnicze, podczas których prezentowano baśnie  i legendy z całego świata. Najmłodsi kolorowali baśniowe postacie oraz rozwiązywali zagadki. Na zajęciach w klasach starszych prezentowano,, Bajki filozoficzne” Michela Piquemela - teksty  inspirowane opowieściami, baśniami i legendami z całego świata. Podczas lekcji streszczano fabułę i wskazywano na ich ponadczasową wymowę. W zajęciach poświęconych legendom i baśniom uczestniczyły także dzieci ze świetlicy szkolnej. Podczas spotkania czytano i interpretowano krótkie utwory, zwracając  szczególną uwagę na ich pouczającą rolę. Uczniowie przywoływali także wcześniej przeczytane przez siebie teksty i wskazywali na zawarte w nich morały. Mogli oni także obejrzeć przygotowaną  w bibliotece wystawę.

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.