supermoc

 

Drogi Rodzicu

zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Powszechnego Czytania

"Supermoc książek w domu"

Jak czytać z dzieckiem?

Aby czytanie dzieciom stało się dobrą praktyką w każdym domu, potrzeba naprawdę niewiele. Dlatego uruchamiamy "Supermoc książek w domu"

Jak czytac 1 jak czytac 2

 

 

     Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodził  najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Uczniowie klas I –III uczestniczyli w wyjątkowych zajęciach czytelniczych. Biblioteka szkolna przygotowała dla nich wiele niespodzianek. Już przy wejściu otrzymali „misiowy bilet wstępu”. Najmłodsi obejrzeli wystawę książek której bohaterami były znane sylwetki misiów. Poznali historię powstania pluszowego misia. Usłyszeli wiele ciekawostek dotyczących gatunków niedźwiedzi i ich zwyczajów. Uczniowie z ochotą opowiadali o swoich  pluszowych przyjaciołach. Rozwiązywali misiowe zadania matematyczne, odkodowywali obrazki, układali puzzle oraz kolorowali  misie. Nie sprawiło im również trudności rozwiązywanie misiowego quizu. Uśmiechnięte buzie i aktywny udział w zajęciach świadczyły o tym że mimo coraz bardziej nowoczesnych zabawek moda na misie nie przemija.

 Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki
 Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki
 Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki Nasze misie, miśki, misiaczki

mamotato

Biblioteka szkolna zachęca do udziału w comiesięcznym konkursie czytelniczym dla uczniów i rodziców klas I - III 

Konkurs realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Cele konkursu:

- propagowanie czytelnictwa;

- zaangażowanie dorosłych w czytanie dzieciom;

- rozwijanie wyobraźni;

- budowanie więzi między rodzicami a dziećmi;

- wychowanie przez czytanie.

Czas trwania konkursu:

- grudzień – maj  rok szkolny 2021/2022

Uczestnicy konkursu:

- uczniowie klas I-III

- rodzice uczniów klas I-III

Warunki konkursu:

 - uczniowie, którzy wraz z rodzicem  przeczytają największą ilość książek  w danym  miesiącu otrzymają nagrodę książkową oraz  dyplom;

- dyplom przewidziany jest również dla osób z ilością przeczytanych książek  o pięć mniej, od najwyższej liczby przeczytanych książek w danym miesiącu;

- ilość przeczytanych książek będzie weryfikowana przez bibliotekarza.

NPRC.png&w=200&h=200&zc=1

Szkolny konkurs na najładniejszą i najoryginalniejszą zakładkę  do książki realizowany   w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa               

I Cele konkursu:

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej,

 - rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych.

II Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie. Zadaniem uczestników jest samodzielne  wykonanie dwustronnej zakładki do książki. Może mieć ona dowolny kształt i być wykonana wybraną techniką plastyczną          ( np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane ) z użyciem płaskich materiałów, które nie brudzą i nie niszczą książek.

W kategorii klas VII – VIII na zakładce musi wystąpić: hasło promujące czytelnictwo, sentencja, cytat z książki  itp.

Każdy z uczestników może złożyć co najwyżej dwie prace z dołączoną do nich kartką z imieniem i nazwiskiem oraz klasą . Wykonane prace należy złożyć do 21 grudnia w bibliotece   szkolnej.

III Kryteria oceny prac:

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Klasy I – III
 2. Klasy IV – VI
 3. Klasy VII – VIII

Jury w ocenie weźmie pod uwagę:

- samodzielność  i estetykę wykonania,

- oryginalność ujęcia tematu,

- trafność doboru napisu na zakładce ( kl. VII  - VIII ).

W każdej kategorii wiekowej przyznane będą nagrody i wyróżnienia.

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do udziału w konkursie!

Dnia 18 XI 2021r. w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I.  

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pierwszoklasiści zapoznali się z zasadami wypożyczania oraz „prośbami książek”. Dowiedzieli się, jak należy o nie dbać i czego nie wolno robić czytając książkę.  Przed pasowaniem musieli wykazać się znajomością bajek i baśni.  Poznali „Książkę z dziurą”, książkę trójwymiarową oraz taką która wydawała  dźwięki. Wszystkie skarby biblioteczne wzbudziły dużo pozytywnych emocji wśród uczniów.

Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności Pani Dyrektor złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Po przyrzeczeniu nastąpiło  pasowanie na czytelnika. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali  książkę „Pierwsze abecadło”. Ten niezwykły upominek trafił w ręce małych czytelników za sprawą kampanii społecznej,  prowadzonej przez Instytut Książki,  „Mała książka - wielki człowiek”, która została przygotowana szczególnie z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. 

 Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I
 Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I