Już siódmy raz z rzędu Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie wzięła udział w akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Celem tej akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. Jest również okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach!

Z tej okazji uczniowie klas 3-8 rozwiązywali różne zadania z tabliczką mnożenia w tle. Wiele emocji wywołały „egzaminy” z tabliczki mnożenia. Każdy uczeń, który udzielił bezbłędnych odpowiedzi w wylosowanym teście otrzymywał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Posiadana legitymacja każdego roku stanowi dla uczniów ogromną motywacją do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

W ramach tegorocznych obchodów ŚDTM uczniowie klas 4-6 wzięli udział również w klasowych konkursach wyłaniających „Mistrzów Tabliczki Mnożenia”. Wyniki przeprowadzonych konkursów przestawiają się następująco:

Mistrz Tabliczki Mnożenia kl. IV – Szymon Zaśko

Mistrz Tabliczki Mnożenia kl. V – Aleksandra Gmyz

Mistrz Tabliczki Mnożenia kl. VI – Sara Kraczek.

Pani dyrektor Anna Mazurek pogratulowała zwycięzcom oraz wręczyła pamiątkowe medale.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Pokazały, że matematyka nie jest taka straszna i towarzyszy nam w codziennym życiu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom
i życzymy dalszych sukcesów!

Akcję koordynował Samorząd Uczniowski oraz nauczycielki matematyki: pani Alicja Biszczanik oraz pani Aleksandra Kusztykiewicz.

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia