W dniu 1 września 2021 r. (środa) odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2021/2022, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, nie będzie uroczystej akademii dla wszystkich klas.

     a) Klasa Ia:

   Spotkanie z dyrektorem i wychowawcą panią Moniką Pasierbiewicz wraz z uroczystym ślubowaniem odbędzie się na sali gimnastycznej o godz. 8.00. Każdemu pierwszoklasiście może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun. W czasie spotkania obowiązuje reżim sanitarny: zachowanie dystansu społecznego (minimum 1,5 m odległości między osobami), uczeń – dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły lub umycie rąk wodą z mydłem, rodzic - dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, obowiązkowa osłona ust i nosa.

     b) Klasy II – VIII:

     Spotkania z wychowawcami klas odbędą się w wyznaczonych salach o godz. 8.00. W czasie spotkań obowiązuje reżim sanitarny: zachowanie dystansu społecznego (minimum 1,5 m odległości między osobami w przestrzeni wspólnej), uczeń – dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły lub umycie rąk wodą z mydłem. Rodzice uczniów nie wchodzą do szkoły. Oczekują na dzieci na terenie przyszkolnym.

Sala

Klasa

Sala nr 1

(I piętro)

IIa

Sala nr 3

(I piętro)

IIIa

Sala nr 4

(I piętro)

IVa

Sala nr 11

(II piętro)

Va

Sala nr 10

(II piętro)

VIa

Sala nr 9

(II piętro)

VIIa

Sala nr 16

(II piętro)

VIIb

Sala nr 15

(II piętro)

VIIIa

Sala nr 17

(II piętro)

VIIIb

 

     Dojazd autobusem szkolnym rano jak w latach ubiegłych. Odwóz po spotkaniach o godz. 9.15.