Zakończenie roku, to dla każdego ucznia chwila radosna, niosąca za sobą trud miesięcy nauki, rozpoczynająca okres zabawy, rozrywki i beztroski .

W tym roku po raz drugi inaczej żegnaliśmy rok szkolny. Klasy 1-7 w swoich klasach z wychowawcami, natomiast uroczyste pożegnanie klas ósmych odbyło się w sali gimnastycznej. 

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za wysokie osiągnięcia w  nauce i zachowaniu udział w konkursach oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska. Po przekazaniu sztandaru i  uroczystym ślubowaniu naszych absolwentów przyszedł czas na wręczenie nagród i świadectw z biało-czerwonym paskiem najlepszym uczniom, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w nauce i zachowaniu, otrzymali je Hubert Chodara, Łukasz Olędzki, Dawid Dzikoń, Martyna Margol i Olga Kusztykiewicz. Pani dyrektor wręczyła, także listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce Elżbiecie i Robertowi Olędzkim, Monice i Robertowi Chodarom, Henryce i Mirosławowi Dzikoniom, Marcie i Mirosławowi Margolom oraz Agnieszce i Wiesławowi Kusztykiewiczom. Tytuł Ucznia Roku  i pamiątkową statuetkę z rąk Pani dyrektor otrzymali: Hubert Chodara i Łukasz Olędzki, medal wzorowego ucznia otrzymali: Łukasz Olędzki i Olga Kusztykiewicz. Nagrody specjalne w formie jednorazowego stypendium pieniężnego od Stowarzyszenia Wychowanków Liceum za reprezentowanie szkoły w konkursach oraz wysokie wyniki w nauce otrzymali: Łukasz Olędzki i Hubert Chodara. Nagrody za sukcesy w konkursach szachowych otrzymały również Kina Radymiak i Emilia Zawiślak a za szczególne zaangażowanie w działania realizowane przez społeczność szkolną Julia Ryszewska.  Podziękowania za pracę i zaangażowanie w życie szkoły otrzymali rodzice uczniów klas ósmych: Barbara Buczkowska, Zofia, Nowicka, Andrzej Wojtyło, Marta Rogowska, Mariusz Radymiak i Lucyna Marzec. Następnie ósmoklasiści podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom a siódmoklasiści życząc swoim starszym kolegom powodzenia w nowych szkołach wręczyli upominki.

Po tych podziękowaniach przyszedł czas na inne pożegnania. Pani dyrektor kwiatami i serdecznymi słowami podziękowała za pracę odchodzącym z naszej szkoły nauczycielom i paniom z obsługi: Marzenie Gąsiorek, Marii Mielniczek, Marcie Ostasz i Halinie Kasprzyk. Rada Rodziców, nauczyciele i pracownicy szkoły podziękowali, również  Pani Dyrektor Edycie Nieśpiał, która zakończyła swoją karierę zawodową jako dyrektor szkoły, którą z sukcesami kierowała przez 11 lat.

Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała wszystkim za wysiłek włożony w proces dydaktyczny w trudnym zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli roku szkolnym 2020/2021 oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!