Pod takim hasłem w środę 16 czerwca do rywalizacji w grze terenowej zorganizowanej przez MBP w Józefowie przystąpiły nasze dwie  pięcioosobowe drużyny z klas siódmych. Każdy zespół w sześciu punktach, wyznaczonych przez organizatorów, miał do wykonania 13 zadań.

II i III miejsce zajęły "Siódemeczki z Małej Rzeczki"  z dorobkiem 120 punktów i  "Mocna Piątka". Podsumowując rywalizację, młodzież przyznała, że najciekawszymi zadaniami były: ułożenie zdjęć, obrazujących chronologicznie rozwój Józefowa, przyporządkowanie dat do wydarzeń historycznych, napisanie listu do założyciela miasta oraz narysowanie i pokolorowanie herbu na podstawie opisu. Wśród najtrudniejszych uczniowie wymieniali m.in.: dopasowanie zdjęć z galerii twórców literatury związanych z Józefowem do nazwiska i okładki książki oraz podanie imienia i nazwiska pisarza, który w drugiej połowie 19. wieku odwiedzał swojego wuja, będącego proboszczem w Józefowie. Na pytanie o zadania, które spodobały się najbardziej, uczestnicy gry odpowiadali, że chętnie pisali hasła zachęcające do czytania książek, a także pytali w sondzie ulicznej o tytuł książki Konrada Bartoszewskiego, w której znalazły się refleksyjne opowiadania, nowele i pamiętnikarskie notatki porucznika Konrada opisujące lata II wojny światowej.

Gra terenowa była  elementem większego projektu pod nazwą "Od małej do wielkiej ojczyzny - szlakiem niedźwiedzia Wojtka", współfinansowanego ze środków ministerstwa kultury.

 Z książką w podróż historyczną  Z książką w podróż historyczną  Z książką w podróż historyczną