Uczniowie naszej szkoły Narodowe Święto Niepodległości uczcili w sposób nietypowy. Zorganizowali Tramp pod hasłem „RADOSNA NIEPODLEGŁOŚĆ”. Uroczystość miała postać  marszu oraz happeningu, który odbył się 13 listopada na Rynku w Józefowie.

Tramp zorganizowali uczniowie klas drugich gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. Wcześniej przygotowali plakaty, transparenty, hasła, biało-czerwone chorągiewki i balony. Gimnazjaliści sami wykonali także plansze, z których urządzono wystawę poświęconą drodze Polski do niepodległości. Podczas tego biało-czerwonego, radosnego marszu śpiewano pieśni patriotyczne z wydrukowanych wcześniej śpiewników. Finał imprezy miał miejsce na Rynku, gdzie cała społeczność uczniowska, nauczyciele oraz mieszkańcy Józefowa mogli obejrzeć część artystyczną złożoną z wierszy i pieśni patriotycznych; a zwieńczeniem całości był polonez w wykonaniu uczniów klas drugich gimnazjum.

Ta wzruszająca uroczystość miała uświadomić młodzieży oraz mieszkańcom Józefowa, jak wspaniałym darem jest niepodległość, którą odzyskaliśmy 99 lat temu.

Gimnazjaliści pracowali pod kierunkiem wychowawczyń: Małgorzaty Rabiegi i Renaty Kusztykiewicz; nad stroną graficzna wydawnictw czuwała pani Ewelina Skałecka, poloneza przygotowała pani Alicja Kusak, zaś za oprawę muzyczną odpowiadał pan Rafał Knap.

Dziękujemy pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury za pomoc przy nagłośnieniu imprezy.

 

.