„Cześć tym, co pierwsi na wroga biegli,

Cześć tym, co w boju mężnie polegli!...”

M. Romanowski

           

            W kwietniu 2018 r. minęła 185 rocznica urodzin i 155 rocznica śmierci Mieczysława Romanowskiego. Z uwagi na to obchody Dnia Patrona szkoły miały bardzo uroczysty charakter. Rozpoczęli je uczniowie klas I – III, którzy pod opieką swoich wychowawców udali się na cmentarz parafialny, by uczcić pamięć Mieczysława Romanowskiego, księdza Michała Żółtowskiego oraz innych powstańców styczniowych poległych w okolicach Józefowa w kwietniu 1863 r.

            Kolejnym punktem obchodów święta Patrona była akademia, w czasie której uczniowie klas VII i II gimnazjalnych zaprezentowali efekty swojej pracy przy realizacji projektów, których tematyka dotyczyła Mieczysława Romanowskiego.

           Uczniowie klasy VIIa, pracujący pod kierunkiem wychowawcy, p. Krzysztofa Nowickiego, przedstawili  w formie prezentacji multimedialnej biografię Patrona szkoły. Zawierała ona m.in. wzbogacone fotografiami  informacje na temat miejscowości, w której się urodził Mieczysław Romanowski – Żukowa, miast, w których uczęszczał do szkoły, studiował i pracował – Stanisławowa (dziś Iwano – Frakiwsk na Ukrainie) oraz Lwowa.  W bardzo ciekawy a jednocześnie przystępny sposób przedstawione zostały najważniejsze fakty  z życia poety.

            Twórczość Mieczysława Romanowskiego przybliżyli społeczności szkolnej uczniowie klasy IIa, którzy z pomocą wychowawczyni, p. Małgorzaty Rabiegi przygotowali prezentację multimedialną oraz ekspozycję na sztalugach. Materiały te były w przemyślany sposób dobrane i opracowane, tak by każdy dowiedział się, iż Patron naszej szkoły  czerpał wzorce literackie z wielkiej poezji romantycznej oraz, że tworzył nie tylko lirykę, epikę i dramat, ale także prozę. Uczniowie zwrócili uwagę na to, że w bardzo różnorodnej ze względu na rodzaje i gatunki literackie twórczości Mieczysława Romanowskiego dominowała jedna myśl i jedno uczucie – walka o wolność ojczyzny i wielka miłość do niej.

            Klasa VIIb miała za zadanie opracować wiadomości o powstaniu styczniowym ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nim Mieczysława Romanowskiego. Uczniowie przygotowali mapę naszego regionu z zaznaczonymi miejscami bitew oraz odczytali szczegółowe kalendarium przebiegu powstania styczniowego. Ich pracę koordynowała wychowawczyni – p. Adrianna Kozak.

            Prezentację projektów klasowych zakończyli uczniowie klasy IIb, którzy konsultując się z wychowawczynią, p. Renatą Kusztykiewicz wykonali interesującą prezentację multimedialną poświęconą legendzie Mieczysława Romanowskiego, a także  przygotowali wystawę na ten temat. Dzięki ich pracy pozostali uczniowie mogli dowiedzieć się, że pamięć o Mieczysławie Romanowskim była czczona już od momentu jego śmierci, m.in. przez innych poetów. Zaprezentowane zostały także zdjęcia miejsc związanych z Patronem szkoły, które są świadectwem wciąż żywej pamięci o nim w Józefowie i jego okolicach.

            W czasie akademii uczniowie klas II gimnazjum recytowali piękne wiersze poety – powstańca, zaś chór szkolny Animato pod kierunkiem p. Anety Momot przypomniał pieśń „Marsz Polonia”. Jedną z pieśni powstańczych – „W krwawym polu srebrne ptaszę” zaśpiewał uczeń klasy VIIa – Michał Buczkowski.

            Na zakończenie zostały ogłoszone wyniki szkolnego testu wiedzy o Patronie szkoły oraz konkursu plastycznego. Dyrektor Szkoły, p. Edyta Nieśpiał wręczyła nagrody i pogratulowała zwycięzcom. W teście wiedzy okazali się nimi Adrian Nieśpiał z kl. VIa (kategoria klas IV – VI) i Julia Narcińska, kl. VIIb (kat. kl.  VII i gimnazjalne).

W konkursie plastycznym nagrody przyznano Michalinie Biszczanik (kl. IIIb)  w kategorii klas I – III, Malwinie Słupskiej (kl. IVb) w kategorii klas IV – VII, zaś spośród gimnazjalistów nagrodzono pracę uczennicy klasy IIb Wiktorii Szpindy.

Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Kawa (kl. Ia), Gabriela Surmacz (kl. IIa) Kalina Korepta (kl. IVb) i Łukasz Olędzki (kl. Va). Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż Gabriela Surmacz, Malwina Słupska i Wiktoria Szpinda zostały także nagrodzone za swoje prace w konkursie „Śladami powstania styczniowego” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Józefowie. We wspomnianym konkursie nagrodzono również Karolinę Skroban (kl. IVa)  i Huberta Słupskiego (kl. IIa).

            Oprócz wymienionych wyżej nauczycieli w przygotowanie akademii zaangażowali się p. Dominika Paniak, p. Maria Mielniczek, p. Tomasz Kukiełka i p. Elżbieta Olędzka.

 

.