Serdecznie zapraszam rodziców uczniów Szkoły

Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego
 w Józefowie na wywiadówkę, która odbędzie się 
 4 kwietnia 2019 r.
(czwartek) o godz. 16.00.

                

                                                             Dyrektor szkoły

                                                            Edyta Nieśpiał  

Trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego

w Józefowie na rok szkolny 2019/2020.

 

  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmuje się z urzędu. Podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia  należy złożyć w sekretariacie szkoły.
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) są przyjmowane na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017r. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. (załącznik)

 

Edyta Nieśpiał

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

wywiadowka 02 2019

Treść listu

 

Zaproszenie na wywiadowke