UZUPEŁNIAJĄCY KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY

W SPRAWIE AKCJI STRAJKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY

 

Szanowni Państwo Rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego

 w Józefowie!

Od 8 kwietnia 2019 r. ( od dzisiaj) do odwołania, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne – akcja strajkowa pracowników oświaty.

W dniu 9 kwietnia powyższa informacja zostanie zaktualizowana.

Uczniowie powinni przyjść do szkoły przygotowani do zajęć dydaktycznych. Jeżeli akcja strajkowa będzie kontynuowana, będą zorganizowane dla nich zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

UWAGA!!

Pomimo zagrożenia akcją strajkową egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.

Egzamin gimnazjalny w dniach 10-12.04.2019r.

Egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 

w sprawie akcji strajkowej pracowników oświaty

 

Szanowni Państwo Rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie!

W związku z ogłoszeniem przez związki zawodowe akcji strajkowej pracowników oświaty Dyrekcja informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, że od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

 

W dniu 8 kwietnia powyższa informacja zostanie zaktualizowana.

 

Uczniowie powinni przyjść do szkoły przygotowani do zajęć dydaktycznych. Jeżeli akcja strajkowa zostanie podjęta, będą zorganizowane dla nich zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

UWAGA!!

Pomimo zagrożenia akcją strajkową egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.

Egzamin gimnazjalny w dniach 10-12.04.2019r.

Egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019r.

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów Szkoły

Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego
 w Józefowie na wywiadówkę, która odbędzie się 
 4 kwietnia 2019 r.
(czwartek) o godz. 16.00.

                

                                                             Dyrektor szkoły

                                                            Edyta Nieśpiał  

Trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego

w Józefowie na rok szkolny 2019/2020.

 

  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmuje się z urzędu. Podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia  należy złożyć w sekretariacie szkoły.
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) są przyjmowane na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017r. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. (załącznik)

 

Edyta Nieśpiał

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

wywiadowka 02 2019