b_0_150_16777215_00_images_2018_2019_zaproszeni_rozpoczecie_2019.jpg

>> Wykaz podręczników <<

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie na spotkanie które odbędzie się 28 maja 2019 r. ( wtorek ) o godz. 16:00.

Na spotkaniu zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy  psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Dyrektor szkoły

Edyta Nieśpiał

KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z zawieszeniem akcji strajkowej nauczycieli informuję, że zajęcia dydaktyczne  

w środę po świętach – 24 kwietnia 2019r., rozpoczną się zgodnie z planem lekcji.

Dyrektor szkoły

Edyta Nieśpiał

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Przypominam, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się według harmonogramu:

 

Język polski  15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – godz. 9.00

Matematyka 16 kwietnia 2019 (wtorek) – godz. 9.00

Język obcy nowożytny  17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9.00

Zapraszam uczniów każdego dnia na godz. 8.00. Uczniowie dojeżdżający mogą dojechać autobusem szkolnym, tak jak w normalnym dniu pracy szkoły. Odwóz po egzaminach, tak jak po 5 godzinach lekcyjnych.

Dyrektor szkoły

Edyta Nieśpiał

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Przypominam, że egzaminy gimnazjalne odbędą się według harmonogramu:

Część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  • z zakresu matematyki - godz. 11:00

Język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • poziom podstawowy - godz. 9:00
  • poziom rozszerzony - godz. 11:00

Zapraszam uczniów każdego dnia na godz. 8.00. Uczniowie dojeżdżający mogą dojechać autobusem szkolnym, tak jak w normalnym dniu pracy szkoły. Odwóz po egzaminach, tak jak po 5 godzinach lekcyjnych.

Dyrektor szkoły

                                                            Edyta Nieśpiał  

UZUPEŁNIAJĄCY KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY

W SPRAWIE AKCJI STRAJKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY

 

Szanowni Państwo Rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego

 w Józefowie!

Od 8 kwietnia 2019 r. ( od dzisiaj) do odwołania, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne – akcja strajkowa pracowników oświaty.

W dniu 9 kwietnia powyższa informacja zostanie zaktualizowana.

Uczniowie powinni przyjść do szkoły przygotowani do zajęć dydaktycznych. Jeżeli akcja strajkowa będzie kontynuowana, będą zorganizowane dla nich zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

UWAGA!!

Pomimo zagrożenia akcją strajkową egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.

Egzamin gimnazjalny w dniach 10-12.04.2019r.

Egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 

w sprawie akcji strajkowej pracowników oświaty

 

Szanowni Państwo Rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie!

W związku z ogłoszeniem przez związki zawodowe akcji strajkowej pracowników oświaty Dyrekcja informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, że od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

 

W dniu 8 kwietnia powyższa informacja zostanie zaktualizowana.

 

Uczniowie powinni przyjść do szkoły przygotowani do zajęć dydaktycznych. Jeżeli akcja strajkowa zostanie podjęta, będą zorganizowane dla nich zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

UWAGA!!

Pomimo zagrożenia akcją strajkową egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.

Egzamin gimnazjalny w dniach 10-12.04.2019r.

Egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019r.

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów Szkoły

Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego
 w Józefowie na wywiadówkę, która odbędzie się 
 4 kwietnia 2019 r.
(czwartek) o godz. 16.00.

                

                                                             Dyrektor szkoły

                                                            Edyta Nieśpiał  

Trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego

w Józefowie na rok szkolny 2019/2020.

 

  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmuje się z urzędu. Podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia  należy złożyć w sekretariacie szkoły.
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) są przyjmowane na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017r. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. (załącznik)

 

Edyta Nieśpiał

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie