Szkoła w ramach swoich działań wspiera rodziców w wychowaniu ich pociech, kształtuje postawy patriotyczne i więzi z krajem ojczystym. Rozwija poczucie odpowiedzialności, szacunek dla symboli narodowych oraz potrzebę pielęgnowania tradycji.

W ramach realizacji tych celów uczniowie biorą udział w wielu różnorodnych działaniach inicjowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również inne instytucje. Jednak kluczowym codziennym działaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych twórczo i innowacyjnie realizujących edukację patriotyczną.

O Niepodległej – dla Niepodległej! O Niepodległej – dla Niepodległej! O Niepodległej – dla Niepodległej! O Niepodległej – dla Niepodległej! O Niepodległej – dla Niepodległej! O Niepodległej – dla Niepodległej! O Niepodległej – dla Niepodległej!
O Niepodległej – dla Niepodległej!