Serdecznie zapraszamy Rodziców  na wywiadówkę online – ogólne informacje o pracy szkoły w I półroczu.

pdf


zapraszamy

 

SZANOWNI RODZICE!

 

Zapraszamy do zapisów dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego
w Józefowie na rok szkolny 2021/2022.

 

  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) są przyjmowane na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017r. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Józefowa z dnia 22 stycznia 2021 r. (załącznik)

 

mgr Edyta Nieśpiał

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

 

Terminarz wywiadowek klasowych   luty 2021

Informacja o zmianie dodatkowych dni wolnych

Drodzy Rodzice, serdecznie zapraszam na spotkania z wychowawcami w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams. Harmonogram spotkań załączony poniżej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

mgr Edyta Nieśpiał

pdf

Uniwersytet Dzieci logoDrodzy rodzice! Jak zorganizować naukę dziecka w sytuacji, gdy brakuje poczucia bezpieczeństwa? Jaką rolę pełnią relacje między dorosłymi a dzieckiem w skutecznej edukacji? Jak wspierać ważne potrzeby i znaleźć obszary, na które rodzice i dziecko mają wpływ? Odpowiedzi znajdziecie Państwo na pierwszym webinarze dla rodziców i nauczycieli z cyklu #UDdlaDorosłych. Podczas wykładu ekspertka opowie, jak pozytywnie wykorzystać zasoby i ograniczenia, jakie niesie ze sobą nauczanie zdalne. Transmisja odbędzie się na Facebooku Uniwersytetu Dzieci w Klasie,  14 listopada o godzinie 12:00

     Link do webinarium: https://link.freshmail.mx/c/g1vzfhb6zz/iqbdpv5jzy

Logo zawieszenie zajęć od 9 lipca

Informuję, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. uczniowie naszej szkoły klas I-VIII będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Od poniedziałku, 9 listopada br. w szkole mogą być zorganizowane zajęcia świetlicowe w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych jest możliwe zorganizowanie uczniom klas ósmych konsultacji indywidualnych lub w małych grupach, do 5 osób po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Regulamin organizacji kształcenia na odległość po zmianach

Dyrektor szkoły

Edyta Nieśpiał


Grafika zawieszenie zajęć od 24.10

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wprowadzone zostaje zdalne nauczanie w klasach IV-VIII, w ramach którego będzie realizowana podstawa programowa.

Nauczanie w klasach I-III odbywa się nadal stacjonarnie w szkole. Dla uczniów klas I-III funkcjonuje bez zmian dowożenie, stołówka szkolna, świetlica i biblioteka z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne prowadzą je ze szkoły wykorzystując szkolną infrastrukturę.

W czasie kształcenia na odległość obowiązuje Regulamin organizacji kształcenia na odległość, z którym proszę się zapoznać.

O wszelkich zmianach związanych z funkcjonowaniem naszej placówki będę Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły

mgr Edyta Nieśpiał

Regulamin organizacji nauczania zdalnego

pdf

Szczegółowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych

pdf

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

pdf

Ogłoszenie Zespołu Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej

Szanowni Państwo!

Z uwagi na co raz większą liczbę zajęć online skierowanych do dzieci, chcielibyśmy poinformować o możliwości udziału w bezpłatnych warsztatach z elementami programowania.

Cykl warsztatów będzie odbywał się w każdy poniedziałek. Zaczynamy już 5 października!
📌 na warsztaty dla dzieci z klas 1-3 zapraszamy o godzinie 17:00
Dowiedz się więcej: link

📌 na warsztaty dla dzieci z klas 4-6 zapraszamy o godzinie 18:15
Dowiedz się więcej: link

Dodatkowo zapraszamy na specjalny cykl webianrów dla rodziców, którzy chcą zgłębić tajniki programowania dla dzieci. W soboty i niedziele o godzinie 16:00 zajmiemy się tematami, które trapią dorosłych gdy dzieci zaczynają uczyć się programowania. W drugiej części webinaru dzieci zaczną poznawać swiat IT razem z naszymi trenerami.
Wydarzenia realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania #CodeWeek2020.
Dowiedz się więcej: link

dodatkowe dni wolne 2020 2021