Drodzy rodzice
Proszę o zapoznanie się z załączonym listem Ministra Zdrowia.
dyrektor szkoły
Anna Mazurek
pdf
Szanowni rodzice.
Proszę o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji i Nauki oraz aktualnymi wytycznymi sanitarnymi.
Dyrektor szkoły
Anna Mazurek
List Ministra Edukacji i Nauki do rodziców
word ikona
Wytyczne MEiN, MZ i GISWytyczne MEiN, MZ i GISdla szkół podstawowych i ponadpodstawowych– tryb pełny stacjonarny (aktualizacja)
pdf

szkola

 

SZANOWNI RODZICE!

 

Zapraszamy do zapisów dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. Mieczysława Romanowskiego

w Józefowie na rok szkolny 2022/2023.

 

  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmuje się z urzędu. Podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia  oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły.
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami) są przyjmowane na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017r. (załącznik) Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Józefowa z dnia 25 stycznia 2022 r. (załącznik)

 

mgr Anna Mazurek

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

Zapraszamy na  spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się w formie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Teams, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Klasa

 

 Data, godzina

Ia

03.02.2022 r. godz. 16.00

IIa

02.02.2022 r. godz. 16.00

IIIa

03.02.2022 r. godz. 16.30

IVa

04.02.2022 r. godz. 16.00

Va

01.02.2022 r. godz. 16.30

VIa

03.02.2022 r. godz. 16.00

VIIa

03.02.2022 r. godz. 16.30

VIIb

09.02.2022 r. godz. 16.30

VIIIa

03.02.2022 r. godz. 16.00

VIIIb

04.02.2022 r. godz. 16.30

 

Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów zaplanowane są na 08.02.2022r.  godz. 15.30 – 17.00 po uzgodnieniu z wychowawcami klas.

Szanowni Nauczyciele, Rodzice. Drodzy Uczniowie.

Proszę o zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem, zakresem wymagań oraz terminarzami konkursów przedmiotowych
Dyrektor szkoły
Anna Mazurek
Regulamin
pdf
Terminarz I etapu
pdf
Terminarz II i III etapu
pdf
Zakres wymagań
pdf

b_550_0_16777215_00_pliki_na_stronie_2021_2022_dodatkowe_dni_wolne_2021-2022.jpg

Rodzicom i dzieciom przygotowującym się do wakacyjnego wypoczynku polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, publikację opracowaną przez MEN:

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią  wszelkie wątpliwości z tym związane.

>> Link do konferencji: <<

     W ramach wsparcia uczniów w powrocie do szkoły, zachęcamy rodziców klas starszych do zapoznania się z poradnikiem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży”.

pdf

 

31 maja o godz. 16:30, odbędzie się spotkanie on-line dla rodziców „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”, zorganizowane przez  Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresę Misiuk. Podczas konferencji zostaną  przybliżone rodzicom zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

Program konferencji:

    16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty

  16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;

    16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś - profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

            Dostęp do konferencji znajduje się w poniższym linku:

LINK DO KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji .