1328x560

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. Uczniowie klas IV-VIII pracują zdalnie.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 procent uczniów stacjonarnie/50 procent uczniów zdalnie). Harmonogram będzie opublikowany na stronie internetowej szkoły.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz przez wychowawców z wykorzystaniem Teams oraz dziennika elektronicznego. Bardzo prosimy uczniów i rodziców o śledzenie tych informacji.