Serdecznie zapraszamy Rodziców  na wywiadówkę online – ogólne informacje o pracy szkoły w I półroczu.

pdf


zapraszamy

 

SZANOWNI RODZICE!

 

Zapraszamy do zapisów dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego
w Józefowie na rok szkolny 2021/2022.

 

  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) są przyjmowane na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017r. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Józefowa z dnia 22 stycznia 2021 r. (załącznik)

 

mgr Edyta Nieśpiał

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

 

Terminarz wywiadowek klasowych   luty 2021

Informacja o zmianie dodatkowych dni wolnych

Drodzy Rodzice, serdecznie zapraszam na spotkania z wychowawcami w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams. Harmonogram spotkań załączony poniżej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

mgr Edyta Nieśpiał

pdf