konkursy przedmiotowe zmiana

Ten, co kształci serca i umysły młode,

ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,

tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,

tylko z postępków, których przykłady wskazuje...

 

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podziękowania tym, którzy codziennie sprawują pieczę nad młodymi ludźmi, zaszczepiają w nich potrzebę poznawania świata, służąc przy tym swoją wiedzą i doświadczeniem.

Gorąco dziękujemy Państwu za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i wiele cennych inicjatyw w pracy na rzecz oświaty.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z każdego dnia, licznego grona wdzięcznych i pamiętających serc.

Dyrektor oraz Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego

w Józefowie

Już siódmy raz z rzędu Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie wzięła udział w akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Celem tej akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. Jest również okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach!

Z tej okazji uczniowie klas 3-8 rozwiązywali różne zadania z tabliczką mnożenia w tle. Wiele emocji wywołały „egzaminy” z tabliczki mnożenia. Każdy uczeń, który udzielił bezbłędnych odpowiedzi w wylosowanym teście otrzymywał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Posiadana legitymacja każdego roku stanowi dla uczniów ogromną motywacją do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

W ramach tegorocznych obchodów ŚDTM uczniowie klas 4-6 wzięli udział również w klasowych konkursach wyłaniających „Mistrzów Tabliczki Mnożenia”. Wyniki przeprowadzonych konkursów przestawiają się następująco:

Mistrz Tabliczki Mnożenia kl. IV – Szymon Zaśko

Mistrz Tabliczki Mnożenia kl. V – Aleksandra Gmyz

Mistrz Tabliczki Mnożenia kl. VI – Sara Kraczek.

Pani dyrektor Anna Mazurek pogratulowała zwycięzcom oraz wręczyła pamiątkowe medale.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Pokazały, że matematyka nie jest taka straszna i towarzyszy nam w codziennym życiu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom
i życzymy dalszych sukcesów!

Akcję koordynował Samorząd Uczniowski oraz nauczycielki matematyki: pani Alicja Biszczanik oraz pani Aleksandra Kusztykiewicz.

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  

W obliczu Boga Wszechmogącego,

Najświętszej Marii Panny

Królowej Korony Polskiej

Kładę swe ręce na ten święty Krzyż

Znak męki i Zbawienia, przysięgam

Być wiernym Ojczyźnie mej

Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie

Na straży Jej honoru

I o wyzwolenie Jej z niewoli

Walczyć ze wszystkich sił

Aż do ofiary mego życia.

Rota przysięgi AK

           

     We wrześniu, uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami p. Renatą Kusztykiewicz i p. Justyną Rezler, udali się w niesamowitą podróż. Dzięki wyjątkowej współpracy naszej szkoły z Miejską Biblioteką Publiczną, odwiedziliśmy Muzeum w Bondyrzu. To miejsce wyjątkowe, pełne bolesnych i wzruszających wspomnień. W czasy tej wyczerpującej walki o życie i wolność, przeniósł nas Kustosz muzeum- Edmund Sitek. Poznaliśmy informacje o wydarzeniach mających miejsce na terenie naszej gminy, zobaczyliśmy eksponaty, o które z wielką troską dba pan Sitek. To właśnie jego rodzina zapoczątkowała zbiory i utworzyła muzeum. Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej zadbały o dobry klimat po zwiedzaniu, zorganizowały ciepłe kiełbaski i śpiewanie do muzyki granej na gitarze przez p. Annę Bezpalko Wasiołek. Wycieczka na długo zostanie w naszych wspomnieniach.

Dziękujemy!

 Wizyta w Muzeum w Bondyrzu  Wizyta w Muzeum w Bondyrzu  Wizyta w Muzeum w Bondyrzu  Wizyta w Muzeum w Bondyrzu  Wizyta w Muzeum w Bondyrzu   

30 września nasza szkoła przyłączyła się do akcji ekologicznej #sadziMY, której inicjatorem jest prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Uczniowie klasy 6a pod opieką nauczycieli: Aleksandry Kusztykiewicz i Tomasza Lipiana odebrali z siedziby Nadleśnictwa w Józefowie sadzonki młodych drzewek: sosny, brzozy, śliwy, klonu i dębu wraz z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi prawidłowego sadzenia drzew. Otrzymane od leśników sadzonki młodych drzewek chętni uczniowie ze szkoły podstawowej zabrali do posadzenia na swoich posesjach.

Pamiętajmy, że niewielkie dziś drzewko wyrośnie na kilkudziesięciometrowy okaz. Takie drzewo to znakomity sposób, by upamiętnić ważne wydarzenie dla rodziny czy lokalnej społeczności oraz powód do spotkania w gronie bliskich i przyjaciół.

Akcja jest organizowana po to, żeby jednoczyć wszystkich wokół przyrody, bo to nasze dobro narodowe, które musimy razem chronić i pielęgnować.