Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie pod opieką wychowawcy Ewy Buczkowskiej i wychowawcy świetlicy Beaty Droździel realizowali innowację pedagogiczną "Czytam z Klasą lekturki spod chmurki" ogólnopolski projekt czytelniczy wspierający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III autorstwa pani Honoraty Szaneckiej. Celem innowacyjnego projektu było pogłębianie zainteresowań czytelniczych naszych uczniów, poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz dzielenie się pomysłami, działaniami na stronie grupy Czytam z Klasą na Facebooku z innymi uczestnikami projektu.

W grudniu uczniowie ukończyli realizację I modułu pt. „Fikuśne lekturki spod chmurki”, w którym wykonali różne działania opisane we wcześniejszym sprawozdaniu, a były związane z omawianą lekturą: ,,Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek ( czterech prawych i sześciu lewych).

W II module pt. ,,Zwierzęce lekturki spod chmurki” uczniowie wybrali do przeczytania książkę Waldemara Cichonia "Cukierku, ty łobuzie", która przeczytana była w klasie i na świetlicy. Następnie wykonali takie działania: uzupełnili zadania w lekturniku, wykonali gazetkę zachęcająca do przeczytania lektury, zorganizowali w klasie i na świetlicy wystawę prac nawiązującą do głównego bohatera książki kota Marcela; wzięli udział w konkursie głośnego, pięknego czytania wybranych fragmentów lektury; wykonali podczas pracy grupowej na świetlicy plakat, a następnie zachęcili swoich kolegów z klas drugich i trzecich do wypożyczenia tej książki. Kolejne działanie było możliwe do zrealizowania dzięki uprzejmości mamy Amelki pani Katarzyny Zakrzewskiej, która umożliwiła spotkanie z lekarzem weterynarii panem Konradem Korzeniowskim z Krasnobrodu, który opowiedział uczniom na czym polega praca weterynarza, jak należy dbać o swoich pupilów oraz przypomniał o konieczności  zachowania zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami domowymi i nie tylko.

Realizację zadań z III modułu ,,Polskie lekturki spod chmurki” rozpoczęliśmy na początku marca, kiedy zajęcia odbywały się jeszcze w szkole, a dokończyliśmy zdalnie. Dzieci wybrały wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Zgodnie ze swoimi upodobaniami, uczniowie wybrali ulubione utwory, wspólnie wyznaczyliśmy  datę konkursu  recytatorskiego- niestety ze względu na epidemię konkurs nie mógł się odbyć w normalnych warunkach. Zadania zaproponowane przez autorkę projektu uczniowie wykonali online. Najpierw recytowali wybrane przez siebie wiersze, wykonali sylwety głównego bohatera, zapisali w zeszytach metryczkę lektury, wykonali plakaty zachęcające do przeczytania tych wierszy, przygotowali przy wsparciu i pomocy rodziców pokaz mody baśniowej. Zgłębiali wiedzę o życiu i twórczości wspomnianych autorów książek. Wszystkie te działania dostarczyły naszym uczniom wiele radości, przyjemności z wykonanych działań, jak również wpłynęły na rozwój ich zainteresowań czytelniczych oraz  kreatywności. Bardzo dziękujemy pomysłodawczyni pani Honoracie Szaneckiej za możliwość udziału w tym projekcie, pani dyrektor Edycie Nieśpiał za pomoc w realizacji zadań oraz wszystkim rodzicom, którzy wspierali  swoje pociechy w tak trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy i mogliśmy bez większych przeszkód ukończyć projekt.

Oto skrót naszych działań z III modułu:

https://animoto.com/play/nRVsqYK02V9UDACTMZddMw

 

 

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie pod opieką wychowawcy Ewy Buczkowskiej i  wychowawcy świetlicy Beaty Droździel realizują innowację pedagogiczną ,,CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” ogólnopolski projekt czytelniczy wspierający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III autorstwa Honoraty Szaneckiej. Celem innowacji jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez atrakcyjne formy pracy z lekturą,  doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcenie rodziców do czytania dzieciom oraz współpraca placówek oświatowych  z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. Projekt składa się z trzech modułów. Obecnie kończymy realizację I modułu, który trwa - od 01.10. do 31.12.2019 r. pt.: ,,Fikuśne lekturki spod chmurki”.

W ramach I modułu uczniowie z wielką przyjemnością i zaangażowaniem wykonali różne zadania między innymi: zorganizowali kącik czytelniczy w klasie i w świetlicy, ulepili plastelinowe Czytusie rozpoczynające niezwykłą podróż podczas, której uczniowie poznali przygody bohaterów pierwszej wybranej przez siebie lektury pt.: ,,Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny Bednarek, czytanej przez nauczycieli, zaproszonego gościa mamę ucznia panią Justynę Zabłocką oraz starszych koleżanek. Podczas spotkań z lekturą dzieci rozbudzali swoją czytelniczą ciekawość, a przy tym rozwijali umiejętność czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania oraz uzupełniali własny, kolorowy lekturnik, jak też wykonali różne prace plastyczne i techniczne, które można podziwiać w kącikach czytelniczych.

Innowacja pedagogiczna „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” Innowacja pedagogiczna „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” Innowacja pedagogiczna „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” Innowacja pedagogiczna „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” Innowacja pedagogiczna „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” Innowacja pedagogiczna „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki”  

Opis innowacji:

pdf