Organizacja i przebieg egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

 Zapraszam wszystkich uczniów i rodziców klas ósmych.

 do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym.

 

Dyrektor szkoły

 mgr Edyta Nieśpiał


 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. W sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019