Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jego nasilenie. Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet.

Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski. W Polsce na niebiesko, w poprzednich latach, zaświeciły się m.in. Pałac Kultury i Nauki, most Śląsko-Dąbrowski, gmach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie czy Katowicki Spodek, a w dużych sieciach handlowych istnieją tak zwane „Ciche godziny”.

Szkoła Podstawowa w Józefowie również włączyła się w obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Uczniowie przyszli ubrani na niebiesko, na korytarzach szkolnych zostały umieszczone gazetki informacyjne oraz dekoracje w kolorze niebieskim. Przeprowadzono również pogadanki w klasach, a na świetlicy szkolnej dzieci wykonały prace plastyczne związane kolorem niebieskim.

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. W 2012 roku patronat nad świętem objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Data obchodów patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych. Wiąże się ona również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.

Światowy Dzień Zespołu Downa nazywany jest również Dniem Kolorowej Skarpetki. Kolorowe skarpetki nie do pary są symbolem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.  Pierwszego dnia wiosny uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły założyli kolorowe skarpetki nie do pary. Odbyły się również zajęcia w klasach, dotyczące akceptacji oraz sposobów wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Celem powyższych akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zespołu Downa, zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ten sposób szkoła włącza się w kształtowanie właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 Solidaryzujemy się z osobami z niepełnosprawnościami  Solidaryzujemy się z osobami z niepełnosprawnościami  Solidaryzujemy się z osobami z niepełnosprawnościami  Solidaryzujemy się z osobami z niepełnosprawnościami  Solidaryzujemy się z osobami z niepełnosprawnościami  Solidaryzujemy się z osobami z niepełnosprawnościami  Solidaryzujemy się z osobami z niepełnosprawnościami