NPRC.png&w=200&h=200&zc=1Szkoła Podstawowa im. Mieczysław Romanowskiego w Józefowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15000 zł w ramach programu wieloletniego - ,, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3 - Kierunek Interwencji 3.2".

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, które będą miały wpływ na rozwój czytelnictwa. Zostanie także uzupełnione wyposażenie biblioteki   szkolnej. W ramach realizacji programu zostaną przeprowadzone w szkole i  poszczególnych klasach  różnorodne działania mające na celu promowanie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.