1. W szkole podstawowej, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło
  do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej lubelszczyzna.edu.com.pl. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.
  Możesz to zrobić od 17 maja 2021.
 2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.
  Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
  Zrób to do 21 czerwca 2021, do godziny 15:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać

 1. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę podstawową.
 2. Zrób to do 14 lipca 2021, do godziny 15:00.
 3. Od 22 lipca 2021, od godz. 08:00 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.
 4. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.
  Powinieneś to zrobić do 30 lipca 2021, do godziny 15:00.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

to wszystko! Powodzenia!