Grafika zajęcia dla klas I III od 18 stycznia

Szanowni Państwo Nauczyciele!

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie!

Na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 z późn.zm.) informuję, że:

  1. Od dnia 18 stycznia 2021 do odwołania ustalam naukę w trybie stacjonarnym dla uczniów klas I-III zgodnie z tygodniowym obowiązującym rozkładem zajęć.
  2. Od 18 stycznia 2021 r. do odwołania zajęcia w klasach IV-VIII odbywają się w trybie zdalnym zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami.
  3. Świetlica szkolna i stołówka będą funkcjonować zgodnie z deklaracjami rodziców uczniów realizujących naukę stacjonarną.
  4. Konsultacje i zebrania z rodzicami będą odbywały się tylko w trybie zdalnym.
  5. Konsultacje dla uczniów klas VIII będą się odbywać stacjonarnie w grupach do 5 osób w ustalonych terminach i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  6. Nauka w trybie stacjonarnym dla klas I-III będzie się odbywała według opracowanego harmonogramu i w reżimie sanitarnym.
  7. Biblioteka szkolna będzie funkcjonowała zgodnie z ustalonymi zasadami.
  8. Autobusy szkolne będą kursować zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

dyrektor szkoły

mgr Edyta Nieśpiał

 

Harmonogram i zasady organizacji zajęć w klasach I-III wSzkole Podstawowej w Józefowie obowiązujące od 18.01.2021r. do odwołania

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych