w fizyce i gdzie indziejStowarzyszenie Wychowanków LO wydało książkę pt. „W fizyce i gdzie indziej”, którą napisał nasz dawny nauczyciel fizyki Profesor Mieczysław Sawicki. Uczył w Józefowskim Liceum w latach 1951-1961. Jego lekcje były bardzo ciekawe, bo zawsze  przynosił czasopisma naukowe i opowiadał o najnowszych odkryciach  w fizyce i astronomii.

Prowadził też kółko fizyczne, na który uczniowie przeprowadzali różne eksperymenty. Między innymi próby z silnikiem odrzutowym i wystrzelenie rakiety z okna na II piętrze budynku liceum, która poleciała gdzieś w kamieniołomy, albo dalej do lasu. Potem Profesor wyjechał do Warszawy, gdzie pracował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli 
i prowadził  wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej.

Profesor jest autorem wielu książek i podręczników. Od kilku lat mieszka
w Częstochowie, ale nadal zajmuje się fizyką. Publikuje artykuły w internecie i właśnie zbiór tych artykułów wraz z komentarzami internatów stanowi zawartość wydanej
w 2020 roku książki. Składa się ona z 4. rozdziałów: I. W fizyce, II. Między fizyką
a filozofią, III. Nauka i teologia, IV. Edukacja w perspektywie nauk. Liczy 300 stron i jest w niej 60 ilustracji.

Jeśli ktoś chciałby kupić tę książkę, to powinien wpłacić 30 zł + 8 zł (wysyłka) na konto Stowarzyszenia w PBS Zamość O/Józefów nr 95 96 44 1033 2007 3300 1528 0001
i podać adres na przelewie bankowym, na który książka zostanie wysłana.

Autor: Paweł Byra