Zdjęcie grupoweZakończenie roku to dla każdego ucznia chwila radosna, niosąca za sobą trud miesięcy nauki, rozpoczynająca okres zabawy, rozrywki i beztroski.

Podczas uroczystości po przekazaniu sztandaru i ślubowaniu absolwentów wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz podziękowania. Wśród tegorocznych absolwentów wyróżnili się w nauce i zachowaniu następujący uczniowie:

  • Z klasy VIII a: Aleksandra Lipian, Jakub Bednarczyk, Julia Kusztykiewicz, Nikola Buczkowska, Artur Paluch, Maja Podolak.
  • Z klasy VIII b: Gabriela Kula, Sara Ungier, Wiktoria Chodara, Joanna Kołodziej, Natalia Surmacz.

Pani dyrektor wręczyła również listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów państwu: Ewie i Tomaszowi Lipianom, Renacie i Sławomirowi Bednarczykom, Renacie i Mariuszowi Kusztykiewiczom, Marcie i Waldemarowi Buczkowskim, Katarzynie i Sylwestrowi Paluchom, Agnieszce i Tomaszowi Podolakom, Annie i Tomaszowi Kulom, Katarzynie i Marcinowi Ungierom, Jackowi Chodarze, Agnieszce i Mariuszowi Kołodziejom, Joannie i Piotrowi Surmaczom.

Pośród wyróżnionych uczniów są tacy, którzy przez wszystkie lata od klasy czwartej otrzymywali świadectwo z wyróżnieniem. Za to osiągnięcie został przyznany tytuł "Ucznia na medal". Medale otrzymali: Aleksandra Lipian, Jakub Bednarczyk, Julia Kusztykiewicz, Maja Podolak, Gabriela Kula i Sara Ungier.

Tytuł i statuetkę "Absolwenta Roku" otrzymali: Gabriela Kula, Aleksandra Lipian i Jakub Bednarczyk.

Nagrody książkowe otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie są to: Jadwiga Janiuk, Aleksandra Trześniowska, Mateusz Torbiak, Norbert Kluczkowski i Malwina Zaśko.

Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym: Wiktoria Chodara, Malwina Zaśko, Gabriela Krzeszowiec i Mateusz Torbiak i poczcie sztandarowym AK: Sara Ungier, Natalia Surmacz, Gabriela Pastuszek i Norbert Kluczkowski. Za pracę w Samorządzie Uczniowskim nagrody otrzymali: Gabriela Barańska, Maja Milewska, Valeria Dubyna, Natalia Surmacz, Sara Ungier, Norbert Kluczkowski, Dominika Droździel, Gabriela Kula, Maria Olędzka, Emilia Margol, Katarzyna Kawa, Kornelia Masłowska. Za reprezentowanie szkoły w akademiach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych otrzymała Daniela Naklicka.

Podziękowania za pracę i zaangażowanie w życie szkoły otrzymali rodzice uczniów klas ósmych: Teresa Droździel, Iwona Wiechowska, Małgorzata Torbiak, Agnieszka Wakoń, Sabina Pastuszek, Marta Buczkowska i Katarzyna Paluch.

Świadectwa z wyróżnieniem za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie, a także nagrody książkowe otrzymali również uczniowie pozostałych klas.

Za swoją pracę na rzecz innych osób podziękowania i prezenty otrzymali uczniowie pracujący w Szkolnym Kole Caritas.

Przewodnicząca SU Sara Ungier podziękowała wszystkim za współpracę oraz życzyła wielu sukcesów i wytrwałości nowo wybranej przewodniczącej Gabrieli Surmacz.

Następnie ósmoklasiści podziękowali pani dyrektor Annie Mazurek, wychowawcom, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły i rodzicom. A siódmoklasiści, życząc swoim starszym kolegom powodzenia w nowych szkołach, wręczyli drobne upominki.

Pani dyrektor Anna Mazurek kwiatami i serdecznymi słowami podziękowała za wieloletnią pracę Pani Edycie Nieśpiał  odchodzącej na emeryturę. W imieniu Rady Rodziców podziękowania złożyła przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Mielniczek.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły pogratulowała uczniom wyników w nauce, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego odpoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.

Galeria przedstawia społeczność Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie oraz zaproszonych gości podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego